Psychoterapia dla dzieci i młodzieży. Konkurs dla organizacji pozarządowych

KATEGORIA: ZDROWIE / 1 kwietnia 2024

Fot. Skitterphoto/Pixabay.com

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz punkt informacyjny ma być sposobem na walkę z narkotykami i innymi szkodliwymi substancjami w Rzeszowie. Miasto szuka organizacji, która od kwietnia do końca roku będzie wykonywać te zadania. Na działania przeznaczono 100 tys. złotych.

Konkurs dla organizacji pozarządowych, którego celem jest prowadzenie profilaktycznych programów przeciwdziałających narkomanii wśród dzieci i młodzieży kończy się 2 kwietnia. Chodzi o prowadzenie psychoterapii dla młodych osób z rodzin zagrożonych uzależnieniem od substancji i czynności oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Psychoterapia dzieci i młodzieży ma polegać np. na prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, warsztatów umiejętności oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, konsultacji lekarza psychiatry. To ostatnie ma służyć nabyciu umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi i behawioralnymi. Psychoterapia ma być skierowana do dzieci i nastolatków pochodzących z rodzin, które są narażone na uzależnienia od substancji lub czynności (hazard, zakupy itp.).

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ma z kolei pomagać osobom, które ryzykowanie używają substancji, są szkodliwie uzależnieni lub współuzależnieni od narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych, a także dla ich rodzin. Zadanie ma też podnosić wiedzę na temat przyczyn i skutków uzależnień i budować świadomość o zagrożeniach wynikających z przyjmowania narkotyków, w tym nikotyny.

Miasto przyjmuje oferty od organizacji pozarządowych za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego TUTAJ. Na konkurs przeznaczono 100 tys. złotych. Zadanie będzie trzeba realizować od 20 kwietnia do 31 grudnia 2024 roku. Szczegółowy opis zamówienia dostępny jest na erzeszow.pl.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4