W Rzeszowie rok szkolny rozpoczęty. W klasach, bez uroczystych apeli

KATEGORIA: EDUKACJA / 1 września 2020

Fot. Paweł Bialic

Około 40 tys. uczniów rzeszowskich szkół rozpoczęło we wtorek 1 września nowy rok szkolny. Tegoroczna inauguracja nauki była zdecydowanie inna od poprzednich. W związku z pandemią koronawirusa i wynikających z tego powodu obostrzeń sanitarnych w większości szkół uczniowie spotykali się ze swoimi kolegami i koleżankami oraz nauczycielami w salach szkolnych lub w mniejszych grupach na aulach. Musieli również przestrzegać zasad dotyczących zachowania dystansu, higieny osobistej oraz dezynfekcji. Jak mówi nam Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa inauguracje roku szkolnego przebiegły bez problemów.

- Inauguracje roku szkolnego przeprowadzono oczywiście zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Nie mieliśmy sygnałów dotyczących problemów z ich organizacją - mówi Agnieszka Siwak-Krzywonos.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie Andrzej Szymanek również potwierdza sprawny przebieg inauguracji roku szkolnego. W II LO uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy, które w różnym czasie pojawiły się w szkole i przebywały w różnych częściach budynku.

- Poszło nam to bardzo sprawnie, uczniowie podeszli do tematu odpowiedzialnie. Jesteśmy oczywiście przygotowani by od środy prowadzić normalne zajęcia - twierdzi dyrektor Andrzej Szymanek zaznaczając, że już w pierwszym dniu kilku uczniów nie pojawiło się jednak w szkole w związku z koniecznością przebywania w kwarantannie.

- Takich sytuacji mogliśmy się spodziewać, zobaczymy co będzie dalej - dodaje dyrektor II LO w Rzeszowie.

Na grupy podzielono również uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Rzeszowie. Jak mówi nam dyrektor tej placówki Adam Flis, tam również inauguracja odbyła się bez kłopotów. W szkole uruchomiono dodatkowe wejście do szkoły, przeznaczone dla klas 1-3. Drugie wejście do budynku zostało przeznaczone dla klas 4-8 tak aby te grupy uczniów się nie krzyżowały.

- Inauguracja była oczywiście inna niż zwykle, dzieci spotkały się w klasach, wszystko trwało dosyć krótko, mieliśmy również dwie strefy wyznaczone dla rodziców. Uczniowie oraz rodzice podeszli odpowiedzialnie do kwestii przestrzegania zasad sanitarnych. - informuje dyrektor SP nr 3 w Rzeszowie Adam Flis.

Fot. Paweł Bialic

Przypomnijmy, że w poprzednim roku szkolnym od marca w związku z wybuchem pandemii koronawirusa prowadzono naukę w sposób zdalny. Teraz uczniowie wracają do tradycyjnej formy nauczania, ale nie jest powiedziane, że zdalne nauczanie nie powróci. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem wśród uczniów lub nauczycieli dyrektorzy szkół po wydaniu opinii inspekcji sanitarnej oraz kuratorium oświaty mogą podjąć decyzję o czasowej zmianie formy nauczania dla uczniów przebywających w kwarantannie.

Na Podkarpaciu funkcjonuje 2986 szkół i placówek edukacyjnych. Uczęszcza do nich 350 500 uczniów w tym 60 042 dzieci w wieku przedszkolnym.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4