Uniwersytet Rzeszowski uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki

KATEGORIA: EDUKACJA / 1 października 2020

Fot. Michał Święcicki/UR

Zgodnie z tradycją w czwartek 1 października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Tym razem, to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności akademickiej przebiegało w cieniu pandemii i w reżimie sanitarnym.

Uroczystość otworzył rektor uczelni prof. dr hab. Sylwester Czopek.

– Rozpoczynamy dziś 20. rok akademicki w Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest to jednocześnie pierwszy rok kadencji władz Uczelni wybranych na lata 2020-2024. Te obydwie okoliczności powodują, że nasza uroczystość ma wyjątkowy wymiar. Trudno nie zaakcentować także aktualnej sytuacji zmagania się całego świata z koronowirusową pandemią. Wystarczy spojrzenie na naszą aulę z wieloma pustymi miejscami, na nasze twarze ukryte za maseczkami. Wynika to oczywiście z obowiązujących przepisów sanitarnych. Mamy już za sobą doświadczenia poprzedniego semestru, w którym wymuszona zdalna forma kształcenia zostawiła studentów w domach, powodując całkowite opustoszenie pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów i pracowni. Przerażający był widok i cisza pustych korytarzy. To jedno z bardziej przejmujących doświadczeń mówił prof. Czopek.

Rektor nawiązał także do zmian organizacyjnych i strukturalnych jakie zaszły na uczelni.

- Jestem przekonany, że pozwolą mam one lepiej sprostać rozlicznym wyzwaniom, przed jakimi już stoimy - np. ewaluacja dyscyplin naukowych na nowych zasadach czy zwiększone oczekiwania naszych studentów i doktorantów. Właśnie te okoliczność powinna być priorytetowym wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli akademickich - zaznaczył prof. Sylwester Czopek.

Rektor UR odniósł się również do osiągnięć uczelni w kontekście jej 20-lecia.

- W zakresie rozwoju naukowego niewątpliwym sukcesem jest osiągnięcie poziomu 17 uprawnień doktorskich i 6 habilitacyjnych, a rozwój naukowy kadry dokumentuje chociażby liczba 13 nowych profesur tytularnych, uzyskanych w wyjątkowym, ostatnim roku. Możemy się pochwalić stałym rozwojem infrastruktury badawczej, dydaktycznej i sportowej, stabilną liczbą studentów, oscylującą wokół 16 tysięcy – w ostatniej rekrutacji 15 tys. kandydatów i 5343 przyjętych (rekrutacja jeszcze się nie zakończyła) - wyliczał prof. Czopek. - Siłą Uniwersytetu jest szerokie spektrum dyscyplin naukowych, kierunków (aż 59) i specjalności studiów, reprezentujących prawie wszystkie dziedziny. To mocne atuty, ale najważniejszym jest w tym przypadku osiągnięcie czegoś co w sporcie nazywane bywa jako team spirit, coś co stanowi o doskonałości zespołu. Byłbym wielce rad, gdyby Uniwersytet mógł on być uznawany przez większość z nas za swoiste genius loci dla spełniania własnych marzeń i realizacji indywidualnych pasji.

Kolejnym elementem uroczystości była symboliczna immatrykulacja reprezentantów każdego Kolegium. Tę część prowadziła dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Po złożeniu ślubowania studenci zostają oficjalnie przyjęci w poczet studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Inauguracja roku akademickiego jest również okazją do wręczenia nagród. Tę część uroczystości prowadzili: prof. dr hab. Paweł Grata, prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych oraz dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. W tym roku otrzymali je:

• Laur Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego honorujący osobę o najważniejszych osiągnięciach naukowych w ciągu ostatnich 4 lat otrzymał dr hab. Józef Cebulski, prof. UR z Kolegium Nauk Przyrodniczych.

• Laur Dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego honorujący osobę o najważniejszych osiągnięciach dydaktycznych w ostatnim roku otrzymał prof. David Aebisher z Kolegium Nauk Medycznych.

Kolejnym przyznawanym podczas inauguracji wyróżnieniem jest „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego”, za rok 2019 nagrody otrzymali:

• w obszarze nauk humanistycznych i społecznych – dr hab. Krzysztof Nycz, prof. UR z Kolegium Nauk Humanistycznych,

• w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i rolniczych – dr hab. inż. Maciej Balawejder, prof. UR z Kolegium Nauk Przyrodniczych,

• w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej – dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, prof. UR z Kolegium Nauk Medycznych,

• w obszarze sztuki – dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR z Kolegium Nauk Humanistycznych.

Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok 2019/2020, dla najlepszego absolwenta otrzymała Pani mgr Katarzyna Tereszkiewicz z Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Sztuk Pięknych.

Szczególne nagrody – Medale Wielkie Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali:

prof. dr Iris Pigeot-Kübler

prof. dr Wolfgang Ahrens

Medale Universitati Resoviensi Merito wręczył prof. dr hab. Artur Mazur, prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych.

Inauguracja jest również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Tę część prowadziła dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych. Nagrody wręczała wojewoda podkarpacki – dr Ewa Leniart. Podczas tegorocznej uroczystości otrzymali je:

Medale Złote za długoletnią służbę:

• Prof. Zbigniew Czerniakowski

• Prof. Stanisław Domoradzki

• Prof. Marek Koziorowski (nieobecny)

• Prof. Jacek Żebrowski

• Dr Stanisław Dłuski

• Dr Sławomir Schultis

• Mgr Tomasz Świątek

Medale Srebrne za długoletnią służbę:

• Prof. Andriej Sybirny

• Dr Maria Zadarko-Domaradzka

• Dr Adam Najdecki

• Mgr inż. Wiesława Janusz

• Mgr Joanna Mróz

• Mgr Grażyna Szybiak

Medale Brązowe za długoletnią służbę:

• Mgr Agnieszka Bar

• Mgr inż. Norbert Czuba

• Mgr inż. Anna Dudek

• Mgr inż. Iwona Wania

Złoty Krzyż Zasługi:

• Prof. Ewa Czyż

• Prof. Stanisława Kanas

• Prof. Józef Kierski

Srebrny krzyż Zasługi:

• Prof. Edyta Barnaś

• Prof. Rafał Hakalla

• Prof. Maria Krauz

• Prof. Ewa Oronowicz-Kida

• Prof. Magdalena Patro-Kucab

• Prof. Małgorzata Sznajder

• Prof. Jadwiga Topczewska

• Prof. Wacław Wierzbieniec

• Prof. Marian Cholewa

• Dr Wiesława Walc

• Dr Anna Mazurkiewicz

Brązowy Krzyż Zasługi:

• Prof. Agnieszka Myszka

• Dr Tomasz Dudek

• Prof. Paweł Jakubczyk

• Dr Dorota Grabek-Lejko

• Dr Marta Rzepecka

• Dr Robert Słabczyński

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Kulturze Gloria Artis – otrzymała profesor Jadwiga Sawicka z Instytutu Sztuki w Kolegium Nauk Humanistycznych.

Po wręczeniu nagród, medali i odznaczeń głos zabierali obecni na sali goście. Byli to m.in.: dr Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Henryk Wolicki, ks. bp Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej, dr Agnieszka Buk – konsul honorowa Niemiec w Rzeszowie.

– 20. rok jubileuszowy Uniwersytetu Rzeszowskiego właśnie się rozpoczyna – jest to wydarzenie niezwykle istotne nie tylko dla całej wspólnoty akademickiej, ale też dla naszego regionu, ponieważ działalność naukowa uczelni ma duże znaczenie dla rozwoju województwa i wzmacniania jego potencjału – powiedziała wojewoda Ewa Leniart. - U progu nowego roku akademickiego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia – sukcesów w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej. Jestem przekonana, że Państwa zaangażowanie przełoży się na wzrost aktywności i pracowitości Waszych studentów, a ich osiągnięcia będą dla Was nieustannym powodem do dumy i radości. Wam, drodzy Studenci i Doktoranci, życzę ciągłego zapału do pracy i zdobywania nowych umiejętności – dodała wojewoda, przekazując życzenia całej wspólnocie akademickiej.

Na zakończenie tej części uroczystości głos zabrała Kinga Kruczek – przewodnicząca Samorządu Studentów UR.

„Rok akademicki 2020/2021 w Uniwersytecie Rzeszowskim ogłaszam za otwarty! Quod felix faustum fortunatumque sit!”

Wykład inauguracyjny pt. „Rzecz o ambrozji” wygłosiła prof. dr hab. Idalia Kasprzyk – prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych. Całość uświetnił występ Chóru Instytutu Muzyki UR.

Red.

Fotorelacja Michał Święcicki/UR

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4