WSIiZ zainaugurowała rok akademicki. Rzeszowska uczelnia obchodzi 25-lecie

KATEGORIA: EDUKACJA / 7 października 2020

Fot. WSIiZ

W środę 7 października Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zainaugurowała nowy rok akademicki 2020/2021. Na studiach I i II stopnia oraz na studiach dyplomowych w tej uczelni rozpoczyna naukę ponad 6000 osób. W tej grupie jest blisko 1500 obcokrajowców z ponad 50 krajów świata.

Ze względów epidemiologicznych uroczystość odbyła się w trybie hybrydowym. W spotkaniu w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej wzięło udział kilkadziesiąt osób, a całość wydarzenia była transmitowana online w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku.

- Zapewniam Was Drodzy Studenci, że będziecie mogli tu rozwijać wszystkie wasze talenty i formować swój intelekt. Życzę Wam, by WSIiZ stała się dla Was miejscem inspiracji i rozwoju – mówił podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

Fot. WSIiZ

- W „Metafizyce” Arystoteles m.in. napisał: „Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania”. Nie da się ukryć, że z tego właśnie wrodzonego pożądania prawdy wyrasta idea i zadania dla szkoły wyższej, która w myśl platońskiego zadziwiania się nad światem, dąży do poznania prawdy, porządkuje chaos tego świata rozwijany w gąszczu postępującego procesu cyfryzacji. Obecnie pojawia się wiele kontrowersyjnych poglądów i tez ideologicznych, które uczelnia wyższa winna poddawać krytycznemu myśleniu. W świecie zdominowanym przez postprawdę i postdialog, uczelnia wyższa powinna być też ostoją dialogu zawsze respektującego zdanie drugiej strony - mówił w swoim przemówieniu rektor WSIiZ.

Fot. WSIiZ

- Dziś - nawiązując do tych wspominanych przez mnie powinności uczelni wyższej oraz do tegorocznego hasła rekrutacyjnego JESTEŚMY GOTOWI, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć: To prawda – WSIiZ jest gotowa! I to nie tylko od strony organizacyjnej (kształcenia on-line i off-line), ale przede wszystkim jesteśmy gotowi do zrywania welonu złudzeń, do demaskowania spiskowych teorii, wszelkiego rodzaju mitów, demaskowania irracjonalizmu oraz wszechobecnego banału - powiedział dr Wergiliusz Gołąbek.

Fot. WSIiZ

W obecnym roku akademickim w ramach oferty polsko – i anglojęzycznej studenci WSIiZ kształcić się będą na 13 kierunkach studiów na 4 Kolegiach: Medycznym, Zarządzania, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Informatyki Stosowanej. Na uczelni działa także seminarium doktoranckie z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

- W roku akademickim 2020/2021 zajęcia we WSIiZ będą realizowane w trybie hybrydowym: wykłady i konwersatoria będą się odbywać online, natomiast ćwiczenia w sposób tradycyjny, z zachowaniem reżimu sanitarnego - informuje dr Grażyna Bochenek, rzeczniczka prasowa uczelni.

Fot. WSIiZ

Inauguracja nowego roku akademickiego otworzyła Jubileusz 25-lecia istnienia uczelni.

- Kiedy sięgam pamięcią wstecz i myślę o jednym z najważniejszych projektów swojego życia – o Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – nasuwa mi się refleksja, że minione 25 lat to był niewątpliwie czas doniosłych osiągnieć, ale i ciężkiej, wymagającej konsekwencji pracy. 25 lat temu wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo – i nie było. Ale z całą mocą mogę dziś powiedzieć, że stworzyliśmy dzieło wyjątkowe – tak mówi założyciel uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, Prezydent Uczelni.

Wydarzenia jubileuszowe będą trwały przez cały rok, a najważniejsze są zaplanowane na 8 marca 2021 r., a więc dokładnie w dniu powołania WSIiZ do życia.

Wszystkie informacje dotyczące jubileuszu znajdują się na stronie: https://wsiz.edu.pl/25lat/

Fot. WSIiZ

- W I turze rekrutacji na studia na WSIiZ w roku akademickim 2020/2021 zostało przyjętych 10 procent studentów więcej, niż rok temu, natomiast na ścieżkach anglojęzycznych, na które przyjmowani są zarówno studenci polscy, jak i obcokrajowcy, wzrost liczby kandydatów wyniósł 20 procent - dodaje dr Bochenek. - Wśród studentów obcokrajowców najliczniej reprezentowane kraje pochodzenia to: Kazachstan, Ukraina, Maroko, Zimbabwe, Indie, Pakistan, Nigeria oraz USA. W tej grupie jest też 15 Białorusinów, którzy mogą starać się o specjalne stypendium–„School of Leaders for Democracy”. Druga tura rekrutacji jeszcze się nie zakończyła, potrwa do 12 października.

Red.

Fot. WSIiZ

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4