WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zainaugurowała 26. rok akademicki online

KATEGORIA: EDUKACJA / 18 października 2020

Fot. WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zainaugurowała w sobotę 26. rok akademicki. - Niestety tym razem nie była to tradycyjna uroczystość. Ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzoną w Rzeszowie czerwoną strefę inauguracja odbyła się w formie transmisji internetowej bez udziału zaproszonych gości, studentów i pracowników uczelni - informuje Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu w tym roku obchodzi jubileusz 25 lat działalności. W tym czasie wykształciła blisko 50 tys. osób. Prowadzi nowoczesne studia na 4 kierunkach: „administracji”, „bezpieczeństwie wewnętrznym”, „prawie” i „zarządzaniu”. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. W tym roku naukę w WSPiA rozpoczyna ponad 5 tys. studentów w tym blisko 2000 na pierwszym roku studiów.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbyła się w sobotę 17 października. Rozpoczął ją prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, który powitał skromną reprezentację studentów i pracowników obecnych na sali oraz osoby oglądające transmisję na kanale YouTube.

– Dzisiejsza Inauguracja przebiega w dwóch wymiarach. Jest częścią obchodów 25-lecia działalności Uczelni. Jest także podsumowaniem minionego roku i prezentacją planów na kolejny. Niestety z powodu pandemii i formy zdalnej nie niesie ze sobą tradycyjnej radości, która zawsze nam towarzyszyła – powiedział prof. Jerzy Posłuszny.

Podczas wystąpienia inauguracyjnego rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przypomniał 25-letnią historię uczelni. Rozpoczął od jej utworzenia w 1995 roku jako pierwszej niepublicznej uczelni na ścianie wschodniej. Wspomniał momenty tworzenia nowych kierunków studiów oraz uzyskania w 2011 r. uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Uczestnicy Inauguracji mogli poznać inwestycje w kampusie Uczelni w Przemyślu i Rzeszowie. Prof. Jerzy Posłuszny wymienił także ważniejsze wydarzenie, konferencje i inicjatywy WSPiA oraz przypomniał przeniesienie siedziby do Rzeszowa w 2016 r.

– Mówiąc o nowym roku akademickim, nie możemy pominąć nadzwyczajnej sytuacji, w której jesteśmy. Próbowaliśmy połączyć kształcenie stacjonarne ze zdalnym, bo uważam, że student musi mieć kontakt ze swoimi wykładowcami. Takie były plany! Niestety musieliśmy podjąć decyzję o przejściu – na razie do końca października – na edukację całkowicie zdalną. Jesteśmy pod względem technicznym i merytorycznym doskonale do tego przygotowani m.in. dzięki EDUKATOROWI studenta WSPiA. Jest to realna pomoc dydaktyczna wspomagająca naukę każdego przedmiotu – wyjaśnił rektor.

– W nowym roku akademickim życzę studentom – zwłaszcza pierwszego roku – zdrowia i ostrożności. Proszę, aby Państwo nie lekceważyli powagi sytuacji związanej z pandemią, a czas spędzany w domach wykorzystali na systematyczną naukę – powiedział prof. Jerzy Posłuszny.

Podczas inauguracji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2020 r. prof. Antoniego Pieniążka, wieloletniego wykładowcy i przyjaciela WSPiA.

Tradycyjnie główną częścią inauguracji było przyjęcie w poczet studentów osób rozpoczynających naukę na studia I i II stopnia na kierunku „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie” oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku „prawo”. Ze względu na obecną sytuację tylko czterech przedstawicieli różnych kierunków złożyło uroczyste ślubowanie, po którym zostali mianowani przez rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na studentów.

Ważnym elementem były także promocje doktorskie 3 osób, które w ostatnim czasie uzyskały stopień doktora. Przysięgę złożyli: dr Marcin Harasimowicz, dr Anna Pieniak oraz dr Agnieszka Sikorska. Promotorami rozpraw doktorskich byli: prof. Andrzej Zoll (wykładowca WSPiA), prof. Zbigniew Czarnik (wykładowca WSPiA) i prof. Katarzyna Kaczmarczyk Kłak.

Podczas Inauguracji roku akademickiego ogłoszono również listę najlepszych absolwentów WSPiA. Nagrodę im. Profesora Marcina Jełowickiego dla najlepszego absolwenta studiów na kierunku „Administracja” otrzymała Małgorzata Hebda. Najlepszy absolwent studiów na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” to Paula Kubas, na kierunku „Prawo” to Alicja Jaworowska, a na kierunku „Zarządzanie” Sandra Kida. Rozstrzygnięty został również konkurs na najlepsze prace dyplomowe. W kategorii prac magisterskich I nagrodę otrzymała Bernadeta Drozd, II miejsce przyznano Joannie Ziaja, a III Marioli Chorzępie. W kategorii prac licencjackich najlepsza okazał się Agnieszka Oswald, II nagrodę otrzymała Agnieszka Zaguła, a III Wioletta Tobiasz-Szaszowska.

Uroczystość zakończył „Dwugłos inauguracyjny”. W tym roku dyskusję pt. „Wolność zgromadzeń – aspekt administracyjnoprawny” poprowadzili wykładowcy WSPiA prof. dr hab. Zbigniew Czarnik (sędzia NSA) oraz prof. dr hab. Robert Sawuła (sędzia NSA).

***

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to pierwsza i najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu. W tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Utworzona została w 1995 r. - Przez ten czas mury uczelni opuściło ponad 50 tys. absolwentów, a uczelni cały czas rozwijała i wzmacniała prowadzone kierunki - mówi jej rzecznik. WSPiA jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Prowadzi studia w czterech kolegiach dydaktycznych: Kolegium Prawa, Kolegium Administracji, Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Kolegium Zarządzania. Studenci do wyboru mają cztery kierunki studiów: prawo (5-letnie studia magisterskie), bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia), administrację (studia I i II stopnia) oraz zarządzanie (studia I stopnia).

Retransmisję 26. Uroczystej Inauguracji roku akademickiego można zobaczyć na kanale YouTube WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej:

Red.

Zdjęcia: WSPiA

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4