Kuratorium o uproszczeniu matur w 2021 r. i wsparciu finansowym dla nauczycieli

KATEGORIA: EDUKACJA / 23 listopada 2020

Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty
Fot. Paweł Bialic

Do 24 grudnia został przedłużony tryb nauki zdalnej w polskich szkołach. Uczniów w całej Polsce czeka również bardzo długa przerwa od nauki. Od świąt Bożego Narodzenia, w związku z feriami zimowymi, które w całym kraju rozpoczną się 4 stycznia, do nauki wrócą dopiero 18 stycznia.

W przyszłym roku, jak poinformowała w poniedziałek (23 listopada) podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, uczniów ósmych klas oraz maturzystów czekają duże zmiany w kierunku uproszczenia egzaminów. Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i obecną formę nauczania, podjęło decyzję o przeprowadzeniu egzaminów na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Arkusze będą skonstruowane z wybranych treści podstawy programowej, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.

- To duże ułatwienie dla nauczycieli. Będą oni mogli skupić się na treściach, które pojawią się na egzaminie jak i dla uczniów, którzy przystępują teraz do egzaminu, a jak wiadomo, w poprzednim semestrze uczyli się zdalnie. Wcześniej mieli za sobą też dużą przerwę w nauce związaną ze strajkiem nauczycieli - zaznaczyła Małgorzata Rauch.

Zmianie ulegną również arkusze egzaminacyjne. Z czym to się będzie wiązało? Na przykład dla ósmoklasistów w przypadku egzaminów z języka angielskiego będą uproszczone teksty z zakresu czytania ze zrozumieniem. Liczba form wypowiedzi obowiązujących na egzaminie dla ósmoklasisty będzie ograniczona do dwóch (rozprawka lub opowiadanie). Uczniowie będą mogli również wybrać sobie dowolną lekturę do omówienia. Z kolei dla maturzystów przewidziano zmniejszenie liczby zadań otwartych z matematyki przy zachowaniu tego samego czasu przeprowadzenia egzaminu. Oprócz tego maturzyści nie będą musieli zdawać egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Obecnie, jak poinformowała Małgorzata Rauch, trwają prekonsultacje dotyczące kształtu przeprowadzenia egzaminów. Potrwają one do 28 listopada. Następnie w grudniu wymagania zostaną przedstawione w formie rozporządzenia. Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 roku.

500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu

W połowie listopada ruszył program rządowego wsparcia finansowego dla nauczycieli na naukę zdalną. Wsparcie w maksymalnej kwocie 500 zł dotyczy zakupu sprzętu pomocnego w prowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Obejmuje ono wszystkich nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych z wyłączeniem nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form nauczania przedszkolnego.

- Wybór sprzętu, który można zakupić jest duży. Zawiera on asortyment, który sugerowali sami nauczyciele. Czyli oprócz komputerów, smartfonów, czy dostępu do mobilnego internetu, jest możliwość zakupu kamer, słuchawek czy pamięci przenośnych. Wszystko to co potrzebne jest do nauki zdalnej - tłumaczyła kurator Małgorzata Rauch.

Jak podkreślała Małgorzata Rauch, wniosek o dofinansowanie wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel może składać w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

Na realizację tego programu rząd przeznaczy około 300 mln zł. Na Podkarpaciu z dofinansowania może skorzystać około 350 tys. nauczycieli Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostaną w pełni wykorzystane mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek.

Karol Woliński

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4