Pierwszy raz w Rzeszowie: Egzamin lekarski i pierwsi absolwenci tego kierunku

KATEGORIA: EDUKACJA / 15 września 2021

Fot. Pixabay.com

W sobotę i niedzielę (18 i 19 września) będą miały miejsce dwa historyczne wydarzenia związane z kierunkiem lekarskim realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski. W sobotę po raz pierwszy w historii Podkarpacia odbędzie się egzamin LEK (Lekarski Egzamin Końcowy) dla absolwentów kierunku lekarskiego. Weźmie w nim udział około 280 osób. Z kolei w niedzielę odbędzie się uroczyste absolutorium – 98 absolwentów kierunku lekarskiego odbierze symboliczne dyplomy i złoży lekarskie przyrzeczenie.

Egzamin lekarski w Rzeszowie

18 września po raz pierwszy w historii regionu odbędzie się egzamin końcowy dla absolwentów kierunku lekarskiego. Weźmie w nim udział około 280 osób. Uniwersytet poinformował o szczegółach formalnych i organizacyjnych przygotowań do tego wydarzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) przy ich organizacji i przeprowadzaniu dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) może współpracować z właściwymi wojewodami. W ramach tej współpracy wojewoda wspomaga CEM w zakresie organizacyjno-technicznym poprzez wskazanie sal egzaminacyjnych, pomoc w negocjacjach umów dotyczących udostępnienia sal egzaminacyjnych, przygotowanie sal oraz przechowywanie i przygotowanie materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia LEK albo LDEK.

W listopadzie 2020 r. studenci ostatniego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego zwrócili się Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie o pomoc w organizacji Lekarskiego Egzaminu Końcowego we wrześniu 2021 r., wskazując salę G2 Arena w Jasionce. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie zwrócił się do wojewody podkarpackiego o wyrażenie zgody i podjęcie działań w kierunku przeprowadzenia LEK jesienią 2021 r.

Wojewoda podkarpacki przychylając się do przedmiotowego wniosku zwrócił się do dyrektora CEM o udzielenie wskazówek dotyczących jego dalszego procedowania. Z pozyskanych przez urząd wojewódzki informacji wynika, iż CEM zrezygnował z wynajmu sali w Jasionce z powodu zbyt wysokich kosztów.

Dlatego CEM w porozumieniu z Uniwersytetem Rzeszowskim wyznaczył salę uczelni. Egzamin odbędzie się w Kolegium Nauk Medycznych UR (Hala sportowa, budynek D12, ul. Zelwerowicza 8C). Na prośbę CEM przedstawiciele wojewody podkarpackiego dokonali oglądu powyższej sali, akceptując jej wybór.

Dyrektor CEM zwrócił się do prorektora ds. Kolegium Nauk Medycznych, prof. Artura Mazura z pismem o wskazanie kandydatów (pracowników Kolegium), którzy mogliby wejść w skład Zespołu Egzaminacyjnego, przeprowadzającego ten egzamin i tym samym wspomóc w jego sprawnym i rzetelnym przeprowadzeniu.

- Dyrektor poinformował nas iż osoby te mogłyby w przyszłości reprezentować Uczelnię w kolejnych edycjach LEK organizowanych w Rzeszowie. Z naszego Kolegium zostało wskazanych pięciu pracowników - wyjaśnia dr Maciej Ulita, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przedstawiciele wojewody podkarpackiego wraz z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi a także przy wsparciu pracowników Kolegium Nauk Medycznych będą uczestniczyć w przebiegu powyższego egzaminu (przygotowanie miejsc dla lekarzy zdających wraz z ponumerowaniem stolików zgodnie z oznaczeniem w systemie SMK, pomoc w weryfikowaniu tożsamości poszczególnych osób zdających, nadzorowanie przebiegu samego egzaminu, pomoc w kompletowaniu książeczek egzaminacyjnych zdających).

Uroczyste absolutorium

W niedzielę (19 września) odbędzie się uroczyste absolutorium. 98 absolwentów kierunku lekarskiego odbierze symboliczne dyplomy i złoży lekarskie przyrzeczenie. Uroczystość rozpocznie msza św. w kościele akademickim Św. Jadwigi. O godz. 11 w Filharmonii Podkarpackiej rozpacznie się podniosła uroczystość.

Profesor Artur Mazur, prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych UR podkreśla, że dzień jest datą historyczną.

- To jest historyczna chwila nie tylko dla Uniwersytetu, ale również dla miasta i regionu. Robiliśmy wszystko, żeby jakościowo zabezpieczyć odpowiednie kształcenie, zarówno to podstawowe jak i przedkliniczne i kliniczne. Zrobiliśmy dobrą robotę i to zaprocentuje na przyszłość - mówi prof. Mazur.

Wśród zaproszonych gości będą władze miasta, regionu, władze podkarpackich uczelni, interesariusze - dyrektorzy podmiotów medycznych współpracujących z Kolegium, absolwenci i rodziny absolwentów. Wszystko będzie odbywać się w reżimie sanitarnym.

Uwieńczeniem całej uroczystości będzie koncert złożony ze stylizowanych tańców z różnych części świata. Usłyszymy żywiołową suitę tańców bałkańskich, wiązankę „Pod dachami Paryża” złożoną z romantycznych francuskich walców, stylizowane tanga Astora Piazzoli ze słynnym Libertango, nostalgiczne polskie przedwojenne tanga i fokstroty oraz amerykańskie ragtime’y. Koncert „Tańce świata” zabiera słuchacza w muzyczną podróż pełną wzruszeń i doskonałej rozrywki.

Wykonawcami koncertu są zespół ARSO Ensemble oraz wirtuoz akordeonu Paweł Paluch.

Fot. Uniwersytet Rzeszowski

Przypomnienie z historii kierunku

120 studentów z kilku regionów Polski rozpoczęło studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku lekarskim, który został uruchomiony na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR) w 2015 roku. Podczas zainaugurowania roku akademickiego 2015/2016, Rektor UR, prof. Aleksander Bobko powiedział, że uruchomienie kierunku lekarskiego na tej uczelni, „było czymś, czym region żył od wielu lat i w tym roku udało się”. - Ruszamy. Mamy nadzieję, że z pożytkiem dla uniwersytetu i dla całego regionu, dla miasta i Podkarpacia – podkreślił.

Wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim został złożony w ministerstwach zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego w listopadzie 2013 roku, a w lipcu 2014 roku UR otrzymał pozytywną decyzję.

- To wielka satysfakcja i spełnienie marzeń wielu ludzi na Podkarpaciu. Ale także wielkie zadanie, wielkie wyzwanie, które ciągle przed nami stoi. Trzy lata temu wydawało się, że osiągnięcie tego sukcesu jest pewnym szczytem marzeń, dzisiaj widzimy, że jest to niewielki krok do celu, jakim jest dobre kształcenie lekarzy w Rzeszowie - mówił wtedy prof. Bobko.

Według ówczesnego wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego, który wziął wtedy udział w inauguracji roku akademickiego na UR, utworzenie kierunku lekarskiego w Rzeszowie jest „wiekopomną chwilą”. - Kształcenie na kierunku lekarskim od bardzo wielu lat w Polsce było ograniczone do 10-11 uczelni – mówił wiceminister.

Obecnie strukturę Kolegium Nauk Medycznych tworzą 3 Instytuty: Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie.

- Kolegium Nauk Medycznych to młoda ale dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykwalifikowaną kadrą, nowoczesnymi centrami dydaktycznymi oraz centrami badawczo-rozwojowymi. Nadrzędnym naszym celem jest przekazywanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych, z wykorzystaniem aparatury najnowszej generacji, a także angażowanie studentów do samodzielnego rozwoju w ramach Studenckich Kół Naukowych, zespołów realizujących granty naukowe. Dużą uwagę w Kolegium stawia się na mobilność i interdyscyplinarność studentów oferując możliwość udziału w krajowych oraz międzynarodowych stażach i praktykach m.in. w ramach programu Erasmus+. Uruchomiony w 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek lekarski w języku angielskim English Division stwarza szansę bezpośredniej interakcji w międzynarodowej społeczności akademickiej. Atmosfera życia studenckiego oraz życzliwa kadra dydaktyków i mentorów gwarantuje indywidualny rozwój i zdobycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy - informuje uczelnia.

Wciąż rozwijana infrastruktura Kolegium Nauk Medycznych UR pozwala na kształcenie w zawodach medycznych na najwyższym poziomie. Niezwykłym zainteresowaniem studentów cieszą się laboratoria z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i scenariuszy symulacyjnych (VR). Ostatnio Centrum Symulacji Medycznej wzbogaciło się m.in. w interaktywny symulator dla studentów, lekarzy i szpitali NeoCardioSim. Został on stworzony we współpracy ze światowej klasy specjalistami neonatologii i kardiologii, aby zamodelować studentom specyficzne schorzenia i ich leczenie. Dzięki symulacji zaburzeń pracy serca i układu krwionośnego NeocardioSim może być używany w intensywnej terapii kardiologicznej i neonatalogicznej. Najczęściej występujące schorzenia są symulowane w 3D. Wizualizacje ukazują serce i zmiany przepływu krwi następujące po zmianie parametrów. Scenariusze i reakcje są symulowane w czasie rzeczywistym przy użyciu trójwymiarowego anatomicznego modelu serca. Symulacje zawierają przykłady EKG, bazę danych leków i publikacje związane z patologią.

Kadrę akademicką na kierunku lekarskim tworzą zarówno dotychczasowi pracownicy UR jak i profesorowie, którzy przybyli do Rzeszowa z zewnątrz, m. in.: z Warszawy, Lublina, Łodzi, Zabrza, ale także Sztokholmu.

Obecnie kadra Kolegium Nauk Medycznych liczy ogółem 387 pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w tym samodzielni pracownicy naukowi to 71 osób.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4