Współpraca Politechniki Rzeszowskiej i Zespołu Szkół Elektronicznych

KATEGORIA: EDUKACJA / 27 października 2021

Prof. Piotr Koszelnik, rektor PRz i Stanisław Sienko, dyrektor ZSE
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska będzie współpracować z Zespołem Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Porozumienie jej dotyczące, a także patronatu honorowego podpisali rektor PRz prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz dyrektor ZSE Stanisław Sienko.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik podkreślił, że Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie jest jedną z największych szkół ponadpodstawowych na Podkarpaciu. Uczęszcza do niej ponad 1000 uczniów.

- Jestem przekonany, że ta współpraca będzie się rozwijać i pozwoli nam wykształcić kadry, które znakomicie będą się wpisywać w zapotrzebowanie rynku pracy w naszym regionie. To bardzo nowoczesna szkoła, której profil kształcenia jest zbieżny z naszymi kierunkami studiów i mam nadzieję, że absolwenci Zespół Szkół Elektronicznych będą wybierać studia na Politechnice Rzeszowskiej. Specjaliści z zakresu informatyki, automatyki czy elektroniki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Wiemy o tym doskonale, ponieważ pracodawcy sami zgłaszają nam potrzebę kształcenia inżynierów z tych obszarów - powiedział prof. Piotr Koszelnik.

Profil edukacyjny prowadzony przez szkołę jest zbieżny z kierunkami kształcenia prowadzonymi na Politechnice Rzeszowskiej. Są to klasy o profilach: technik automatyk, technik elektronik, technik informatyk. Te właśnie kierunki kształcenia Politechnika Rzeszowska obejmie patronatem honorowym.

Dyrektor ZSE Stanisław Sienko zaznaczył, że ta współpraca przyniesie wiele korzyści uczniom.

- Zależy nam na wykształceniu naszych absolwentów i chcemy, aby zasilali oni grono studentów Politechniki Rzeszowskiej i związali się na stałe z naszym miastem i regionem. Ta współpraca umożliwi uczniom lepszy rozwój, zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia oraz kontakt z nauczycielami akademickimi. To ogromna szansa dla naszych uczniów i okazja, by dokonać świadomego wyboru kierunku studiów - podkreślił dyrektor.

Dodał również, że prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami z Rzeszowa i województwa podkarpackiego, którzy są zainteresowani zatrudnianiem absolwentów szkoły, a także przyznawaniem najzdolniejszym z nich stypendiów na dalsze kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej.

Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska ma organizować coroczne spotkanie w celu wymiany doświadczeń i uwag. Pracownicy uczelni mają przeprowadzać na terenie szkoły otwarte wykłady i prezentacje. Z kolei nauczyciele szkoły wezmą udział w wybranych konferencjach i seminariach organizowanych przez uczelnię.

W ramach patronatu honorowego Politechnika Rzeszowska zobowiązała się m.in. do organizowania dla uczniów klas politechnicznych specjalnych dodatkowych zajęć, umożliwienia uczniom klas politechnicznych uczestnictwa w zajęciach, które są organizowane na uczelni oraz udziału w pracach kół naukowych działających na uczelni. Uczelnia obejmie też opieką naukową zdolnych uczniów klas politechnicznych. Opiekę merytoryczną nad objętymi patronatem honorowym klasami będzie sprawował Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

Zespół Szkół Elektronicznych ma m.in. powołać tzw. klas politechniczne i podejmie starania w sprawie zmian w programie nauczania poszczególnych przedmiotów. Będzie też promować zawarte porozumienia wśród uczniów i udzieli pomocy w przypadku zamiaru zorganizowania przez Politechnikę Rzeszowską punktu informacyjnego na terenie szkoły.

Red.

Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4