Matura 2022. Jak poradzili sobie zdający w Rzeszowie i na Podkarpaciu?

KATEGORIA: EDUKACJA / 6 lipca 2022

Fot. Paweł Bialic

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała we wtorek (5 lipca) wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. W Rzeszowie maturę zdało 83 procent przystępujących absolwentów, na Podkarpaciu prawie 79 procent.

Jakie wyniki w Rzeszowie?

W Rzeszowie do matury przystąpiło ogółem 3529 osób w szkołach prowadzonych przez miasto oraz inne podmioty. Egzamin zdało 2934 osoby, co daje 83 procent zdawalności. W miejskich szkołach średnich do egzaminu przystąpiło 2988 absolwentów, a pozytywny wynik uzyskało 2 556 z nich, co daje 85 procent zdawalności.

W liceach prowadzonych przez miasto na 1697 maturzystów, egzamin zdało 1564, co daje 93,5 procent zdawalności. To lepszy wynik niż w poprzednim roku gdy pozytywny wynik uzyskało 91,5 procent zdających. W tym roku najlepiej wypadła Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (ZSMuz. 1), w której egzamin zdało wszystkich 14 zdających. Dobre wyniki osiągnęły również Liceum Ogólnokształcące nr 1 i Liceum Ogólnokształcące nr 2, gdzie w obu przypadkach na 201 zdających, egzamin oblała tylko jedna osoba (99,5 procent zdawalności).

Najsłabiej wypadły Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (ZS Plastycznych) gdzie maturę zdało 2 na 7 zdających (28 procent) i X Liceum Ogólnokształcące (ZSKU), tam na 30 zdających, pozytywny wynik uzyskało 10 osób (33 procent).

W miejskich technikach na 1309 przystępujących do egzaminu, zdało go 992 absolwentów, co daje wynik 75,7 procent. Tu również jest lepiej niż rok temu gdy maturę zdało 73,8 absolwentów. Najlepszy wynik padł w Technikum nr 6 (Zespół Szkół Elektronicznych) gdzie egzamin zdało 222 na 228 zdających (97 procent). Najsłabiej poszło w Technikum nr 4 (Zespół Szkół Gospodarczych) gdzie do egzaminu przystąpiło 147 absolwentów, a zdaną maturą może pochwalić się 70 absolwentów (47,6 procent).

Szczegółowe wyniki matur w Rzeszowie w szkołach prowadzonych przez miasto w tabeli poniżej.

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

Wyniki na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu do egzaminu maturalnego przystąpiło 16 293 absolwentów. Maturę udało się zdać 12 858 przystępujących (79 procent). W liceach egzamin dojrzałości zdało 7998 maturzystów (87 procent), natomiast w technikach 4858 (68 procent).

W całym kraju egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 268 257 osób. Zdało go 209 837 absolwentów co daje 78,2 procent zdawalności.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 roku.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4