Nowe uprawnienia doktorskie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dla Wydziału Medycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji

KATEGORIA: EDUKACJA / 4 lutego 2019

Budynek Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych wchodzącego w skład Wydziału Medycznego UR
Fot. lekarski.ur.edu.pl

- Wydział Medyczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały uprawnienia do nadawania stopnia doktora - informuje dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy Uniwersytet Rzeszowski. - Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Wydział Medyczny UR otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. To kolejny krok w budowaniu silnej medycyny w Uniwersytecie Rzeszowskim.

- Cieszy nas, że Wydział Medyczny się rozwija - mówi dziekan Wydziału Medycznego prof. Artur Mazur. - To kolejny krok na żmudnej drodze budowania pozycji zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. Uruchomiona niedawno ścieżka anglojęzyczna na kierunku lekarskim, uprawnienia, rozwój kadry i pozyskiwane granty pozwalają śmielej patrzeć w przyszłość.

Wydział Medyczny UR działa od 2005 r. Obecnie kandydaci zainteresowani tym obszarem nauki mają do dyspozycji 9 kierunków z najmłodszym kierunkiem lekarskim (obecnie studiuje 4. rok). - Uprawnienia do doktoryzowania tworzą nowe możliwości nie tylko dla pracowników i studentów, ale również dla mieszkańców Podkarpacia oraz tych, którzy chcieliby przyjechać do „Stolicy innowacji” - wyjaśnia Ulita.

Taką samą decyzję Centralna Komisja podjęła w odniesieniu do Wydziału Prawa i Administracji, który otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

- To ważna dla Wydziału decyzja. Z jednej strony podkreśla silną i stabilną pozycję naszej jednostki, z drugiej zaś otwiera drogę do dalszego rozwoju dla naszych studentów, absolwentów i młodych pracowników nauki, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem prawnika i naszym miastem – mówi dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR.

Jak informuje rzecznik uczelni, szczegółowe zasady związane z nadawaniem stopnia doktora na obu wydziałach są ustalane i niebawem zostaną podane do wiadomości zainteresowanych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4