Uczniowie rzeszowskich szkół stworzą „Szkołę Przyszłości”. Kto wygra?

KATEGORIA: EDUKACJA / 28 września 2022

Fot. materiał organizatorów

Zadaniem uczestników pierwszego konkursu „INNOWATORZY - KIDS CHALLENGE”, dotyczącego projektowania przestrzeni szkolnej w Minecrafcie i Druku 3D, będzie opracowanie koncepcji placówki zawierającej zarówno elementy przestrzeni do nauki, przestrzeni otwartej służącej integracji i odpoczynkowi, jak również nowoczesnych technologii. Zgłoszone przez drużyny projekty prezentowane będą w najbliższy czwartek, 29 września w przestrzeni rzeszowskiego Urban Labu.

Konkurs „INNOWATORZY - KIDS CHALLENGE” jest organizowany przez miasto Rzeszów we współpracy z firmą Microsoft i kierowany jest do uczniów rzeszowskich szkół podstawowych z klas 5-8. Do udziału w challengu szkoły zgłaszać mogą 6-osobowe drużyny.

Uczestnicy pierwszego kursu zajmą się opracowaniem projektu „Szkoły przyszłości” zawierającego zarówno elementy przestrzeni do nauki, przestrzeni otwartej służącej integracji i odpoczynkowi, jak również zaadaptowania w szkole nowoczesnych technologii z zakresu „smart city”.

- Projekt lub jego wybrana część powinien być zbudowany samodzielnie przez uczniów w grze Minecraft Education Edition. Do budowy wykorzystać można agenta. Wykorzystanie agenta i zastosowanie programowania w projekcie będzie dodatkowym atutem. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji prezentacja projektu powinna zawierać również sceny z zarejestrowaną pracą zaprogramowanego agenta. Do budowy zalecany jest świat płaski. Z wykonanej pracy należy sporządzić relację filmową, wykorzystując do tego celu przechwytywanie wideo - wyjaśnia Tomasz Skoczylas, dyrektor Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab.

Oprócz przygotowania wizualnej propozycji „Szkoły przyszłości” biorący udział w konkursie uczniowie za zadanie będą mieli również wykonanie projektu pucharu dla swojej szkoły, który będzie symbolem wspominanej wyżej „Szkoły przyszłości”.

- Kluczową kwestią przy tworzeniu przestrzeni publicznych dla dzieci powinno być zadbanie o to, by sami mogli poczuć się współgospodarzami takich miejsc, a w miarę możliwości także ich współtwórcami. Wytworzeniu takiego poczucia pomóc może angażowanie dzieci w planowanie dedykowanych im przestrzeni oraz stwarzanie szansy współdecydowania o otoczeniu, w którym będą później funkcjonować - dodaje Skoczylas.

Poza pobudzeniem zaangażowania wśród uczniów, w zakresie tworzenia własnej przestrzeni, udział w konkursie to także nowe umiejętności, nabywane w trakcie przygotowywania swoich prac. Wśród nich jest m.in. spostrzegawczość, szybka ocena sytuacji, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, a także umiejętność współpracy, planowania i organizacji czasu.

Zgłoszone przez drużyny projekty prezentowane będą w najbliższy czwartek, 29 września, w przestrzeni rzeszowskiego Urban Labu już od godz. 8.00. Prace uczniów oceniać będzie Honorowa Kapituła Projektu w składzie:

  1) Justyna Pałys, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;

2) Tomasz Kamiński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa;

3) Zbigniew Bury, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa;

4) Tomasz Skoczylas, Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab;

5) Bogusław Tomczak, Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie;

6) Rafał Kochański, nauczyciel Informatyki, prowadzący zajęcia Minecraft;

7) Przedstawiciel Firmy Microsoft Sp. z o.o.;

8) Bożena Zięba, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz pokaz zwycięskiego projektu „Szkoły przyszłości” odbędzie się w piątek, 30 września w Szkole Podstawowej nr 37 w Rzeszowie, podczas konferencji EduDay.

Kolejny konkurs z cyklu „INNOWATORZY - KIDS CHALLENGE” zaplanowany jest w grudniu.

***

Organizatorem cyklu konkursów jest Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z firmą Microsoft Sp. z o.o., która jest Partnerem Technologicznym wydarzenia. Partnerem Merytorycznym prowadzącym i drukującym modele 3D jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie, a Partnerem Wspierającym-Centrum Minecraft i Druku 3D, działające w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Rzeszowie.

Oprac. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4