Uczelnie dostały dotacje. Kupią samolot i wyposażą laboratoria

KATEGORIA: EDUKACJA / 19 lipca 2018

Dotacje otrzymało 11 podkarpackich uczelni wyższych. Uroczystość podpisania umów w tej sprawie odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Fot. Michał Mielniczuk Biuro prasowe UMWP

Zakup samolotu szkoleniowego, zakup aparatury laboratoryjnej czy stworzenie laboratorium kryminalistycznego, to przykłady inwestycji jakie będą możliwe dzięki dotacjom samorządu województwa dla uczelni z Rzeszowa.

Rzeszowskie uczelnie wyższe otrzymają łącznie 750 tys. zł z dotacji celowych przyznanych przez zarząd województwa podkarpackiego. Oprócz szkół wyższych ze stolicy Podkarpacia, zastrzyk finansowy otrzyma również 7 innych uczelni w naszym wojwewództwie. Kwota dotacji dla wszystkich szkół wyższych wyniesie 1,5 mln zł. W czwartkowym podpisaniu umów między zarządem i uczelniami wziął udział członek zarządu województwa Piotr Pilch oraz przedstawiciele szkół wyższych.

- Cieszymy się, że jak co roku możemy jako zarząd województwa wesprzeć państwa działalność. W tym roku jest to 1,5 miliona zł i muszę podkreślić, że jest to kwota wyższa niż do tej pory, bo we wcześniejszych latach był to 1 milion zł. Zgłoszono 11 projektów dofinansowania i wszystkie zyskały akceptację z czego się również cieszę, bo świadczy to o tym, że zostały dobrze napisane – stwierdził Piotr Pilch.

Spośród rzeszowskich uczelni, największą dotacją w wysokości 350 tys. zł może poszczycić się Politechnika Rzeszowska. Te pieniądze zostaną przeznaczone na unowoczesnienie bazy dydaktyczno-naukowej, co wiąże się z zakupem samolotu szkoleniowego. Dzięki nowej maszynie uczelnia będzie w stanie wyszkolić większą liczbę pilotów. W 2018 r. kształconych jest 142 studentów pilotów, a w 2019 r. planowane jest zwiększenie tej liczby do 155.

200 tys. zł otrzymał Uniwersytet Rzeszowski, który przeznaczy otrzymane środki finansowe na zakup aparatury dla Laboratorium Spektroskopii Materiałów i Laboratorium Nanopreparatyki. Dzięki temu zakupowi uczelnia będzie w stanie kształcić przyszłych pracowników przemysłu farmaceutycznego medycznego czy lotniczego.

Po 100 tys. zł otrzymały dwie prywatne uczelnie wyższe z Rzeszowa. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa spożytkuje otrzymane pieniądze na stworzenie i wyposażenie Cyber Crime – laboratorium, w którym studenci rozszerzą swoją wiedzę z zakresu kryminalistyki kryminologii i medycyny sądowej. Druga uczelnia prywatna – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wyda swoją dotację na zakup wyposażenia do laboratoriów na kierunkach : kosmetologia, fizjoterapia, grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

- Jestem przekonany, że wspierając uczelnie wyższe w naszym województwie wspieramy naszą młodzież ponieważ na naszych uczelniach kształcą się przedewszystkim mieszkańcy naszego województwa – podsumował Piotr Pilch.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4