Uniwersytet Rzeszowski będzie współpracował z elitarną jednostką GROM

KATEGORIA: EDUKACJA / 19 września 2020

Fot. Michał Święcicki/UR

Uniwersytet Rzeszowski pomoże w opracowaniu programów medycyny prewencyjnej przygotowujących i chroniących żołnierzy GROM-u przed ekstremalnymi warunkami służby w elitarnej jednostce wojskowej.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim podpisali rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek oraz dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 płk. Grzegorz Mikłusiak. Jak twierdzą przedstawiciele rzeszowskiej uczelni „jest to krok milowy z punktu widzenia reprezentantów obu stron w zakresie zabezpieczenia medycznego żołnierzy Wojsk Specjalnych i prowadzenia prac naukowych i badawczych”.

Jednostka Wojskowa Nr 2305 (Jednostka Wojskowa GROM) została sformowana 13 lipca 1990 r. jako pierwsza formacja zdolna do realizacji pełnego spectrum operacji ochronnych i kontrterrorystycznych w kraju i poza granicami.

JW GROM przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych na lądzie, z powietrza i pod wodą. Jej tworzenie rozpoczęto w 1990 r., wykorzystując najlepsze doświadczenia zagranicznych odpowiedników, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii.

Skąd wzięła się idea współpracy pomiędzy rzeszowską uczelnią a jednostką GROM? Kilka lat temu, podczas najstarszego festiwalu podróżniczego w Polsce „OSOTT” organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski, spotkali się ludzie których połączyły pasje: medycyna, nauka i podróże. Prof. dr n. med. Andrzej Urbanik (lekarz, podróżnik), dr Maciej Brożyna (ratownik, podróżnik) oraz dr n. med Przemysław Guła (lekarz, ratownik, podróżnik), dzięki wspólnym pomysłom i możliwościom jakie daje UR oraz JW GROM stworzyli projekt oraz plan badań. Efektem powyższych działań było sformalizowanie wspólnych przedsięwzięć poprzez podpisanie wspomnianego porozumienia o współpracy.

Fot. Michał Święcicki/UR

- Mając na uwadze posiadanie przez obie strony specyficznego doświadczenia oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, jak również dysponowanie nowoczesnym warsztatem badawczym oraz medycznym współpraca pomiędzy UR i JW 2305 ma służyć prowadzeniu badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań wynikających z realizacji celów porozumienia - wyjaśnia dr Maciej Brożyna z Kolegium Nauk Medycznych UR. Współpraca pomiędzy UR i JW 2305 będzie realizowana w formie wymiany doświadczeń, w ramach wspólnych badań naukowych i organizowanych przez Strony spotkań, seminariów i prezentacji.

Kierownikiem Projektu Badawczego w realizacji porozumienia został prof. dr hab. med. Artur Mazur, a jego pełnomocnikiem do spraw logistyki i realizacji badań dr Maciej Brożyna z Kolegium Nauk Medycznych UR.

- Wyniki prowadzonych analiz i badań będą mogły zostać wykorzystane w praktyce, do publikacji naukowych oraz prowadzenia dalszych prac naukowych i badawczych - dodaje dr Brożyna.

Jak zaznaczają przedstawiciele uczelni powszechnie wiadomo, że do służby w GROM-ie trafia starannie wyselekcjonowana grupa ludzi, która spełnia wysokie wymagania, „najlepsi z najlepszych”. Poprzeczka od początku istnienia jednostki jest zawieszona bardzo wysoko. Charakter ich służby jest porównywalny do uprawiania sportów ekstremalnych czego konsekwencją są liczne urazy i kontuzje. A co za tym idzie czasową lub też całkowitą niezdolność do realizacji statutowych zadań wykonywanych przez jednostkę.

- Zamysłem przewodnim porozumienia jest, aby poprzez różnorodne badania i testy była możliwość stwierdzenia, jakie zmiany zachodzą w organizmie pod wpływem ekstremalnych warunków. Następnie zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do opracowania programów medycyny prewencyjnej przygotowujących i chroniących żołnierzy przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników, takich jak choćby fala uderzeniowa podczas detonacji czy obciążenia organizmu wynikające ze specjalistycznego szkolenia taktycznego - wyjaśnia dr Maciej Brożyna.

Fot. Michał Święcicki/UR

Badania wpłyną również na zwiększenie efektywności psychologicznej żołnierzy, np. zdolności szybkiego uczenia się, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami.

- Dzięki podjętym badaniom grupa tworząca zespół w skład, którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, instruktorzy przygotowania fizycznego oraz psychologowie z Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowują metody pozwalające by jak najlepiej przygotować żołnierzy do trudów służby i zmniejszyć ryzyko odniesienia kontuzji - zapowiada dr Brożyna.

Wśród ośrodków współpracujących z JW 2305 są także Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

- Wyrażamy nadzieję, że powstanie swego rodzaju platforma umożliwiająca wymianę doświadczeń z badań prowadzonych w ww. ośrodkach - dla dobra nauki, a przede wszystkim dla dobra żołnierzy Sił Zbrojnych RP - mówią przedstawiciele rzeszowskiej uczelni. - Program oraz cel naszych badań prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim traktujemy jako potrzebę służby dla Ojczyzny i cieszymy się, że oficjalna inauguracja współpracy ma miejsce w czasie przypadającym na rok 30-lecia istnienia Jednostki Wojskowej GROM.

***

Jednostka Wojskowa GROM z dumą dziedziczy i kontynuuje tradycje Cichociemnych - żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z czasów II wojny Światowej, ochotników, którzy po morderczym szkoleniu zostali desantowani do okupowanej Polski w celu prowadzenia wojny nieregularnej obarczonej najwyższym ryzykiem. Dziedziczenie tradycji Jednostki zostało uhonorowane poprzez nadanie nazwy wyróżniającej CICHOCIEMNI.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4