„Jakie wnioski wyciągamy z epidemii?”. Politechnika zaczęła 70. rok akademicki

KATEGORIA: EDUKACJA / 9 października 2020

Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

- Politechnika Rzeszowska prowadzi badania, które wnoszą wkład do wiedzy ogólnej, w zakresie badań podstawowych i stosowanych, realizuje badania w ramach nauk inżynieryjno-technicznych. Umacniamy i rozwijamy te dyscypliny naukowe, w których mamy kompetencje i możliwości. Mamy bardzo dobrych, mądrych naukowców, znakomitą bazę aparaturową i laboratoryjną, która wymaga ciągłych nakładów i uzupełnień. Będziemy się o to starać, wykorzystując różne programy i konkursy – mówił o potencjale uczelni nowy rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, inaugurując nowy rok akademicki.

Piątkową uroczystość rozpoczęło wejście orszaku z pocztem sztandarowym, władzami uczelni i członkami Senatu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego chwilą ciszy zostali upamiętnieni zmarli zasłużeni pracownicy Politechniki Rzeszowskiej, m.in. prof. Stanisław Kuś, doktor honoris causa naszej uczelni, jej wieloletni rektor, prof. Stanisław Koncewicz, były rektor PRz i dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym podkreślił jubileuszowy charakter wydarzenia. Rektor wskazał rolę badań naukowych jako tego elementu gospodarki, który jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa.

- Dziś główne środki lokuje się w zakres badań dotyczących nauk o zdrowiu, mikrobiologii, wirusologii. Ale czy mamy pewność, że za jakiś czas nie dotknie naszej planety problem, na którego rozwiązanie nie będziemy przygotowani? Brak dostępu do zasobów wód czy powietrza właściwej jakości. Problem ze źródłami energii i surowców. Nadmierna gęstość różnego rodzaju promieniowań. Problemy psychologiczne związane z zanikaniem więzi międzyludzkich… Każdy z nas pewnie będzie miał jakieś spostrzeżenia. Badania naukowe pozwolą nam być przygotowanymi na takie niespodziewane sytuacje - mówił prof. Koszelnik.

Rektor mówił również o wzmacnianiu kadry naukowej i roli rad dyscyplin, które koordynują badania w swoich obszarach.

- Będziemy wzmacniać kadrę naukową. Zauważam dużą odwagę i aktywność młodszych pracowników. Powstają liczne publikacje w bardzo dobrych czasopismach, których oni są głównymi autorami. Nabory do szkoły doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych są liczne. Kadra bardziej doświadczona nie chce pozostać w tyle. Będziemy wzmacniać rolę rad dyscyplin, które koordynują badania w swoich zakresach. Podkreślam niezwykle ważną rolę kierowników zakładów i katedr, których obowiązkiem jest stałe weryfikowanie intensywności i kierunków prowadzonych badań. Musi tu nastąpić dynamizacja - zapowiedział rektor.

Prof. Koszelnik mówił też o odpowiedzialności za budowanie wspólnoty, a w tym kontekście o pojęciu „pamięci instytucji”.

- Buduje się ją głównie definiując realne, choć często bardzo ambitne zadania i właściwie kontrolując ich wykonanie. Stabilizacja i atmosfera pracy pełnią tu ważną rolę. Dlatego też zdając sobie sprawę z niezadowalających zarobków kadry badawczej i dydaktycznej podjęliśmy decyzję o zwiększeniu w pierwszej kolejności wynagrodzeń pracowników pionów gospodarczych, administracyjnych i inżynieryjno-technicznych już od 1 października. Niezależnie od obiecywanej przez rząd podwyżki dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego, po znowelizowaniu budżetu - zaznaczył rektor.

Były też nawiązania do obecnych problemów i roli nauki wobec nich.

- Często stawiane pytanie: czy wyciągamy wnioski z epidemii? jest źle sformułowane. Powinno ono brzmieć: jakie wnioski wyciągamy z epidemii? - stwierdził rektor. - Moim zdaniem głównym z nich powinno być zauważenie roli badań naukowych jako tego elementu gospodarki, który jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa.

Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

- Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników, studentów i doktorantów. To bezdyskusyjne i tak działamy. Na drugiej szali musimy położyć odpowiedzialność zarówno za jakość badań naukowych, jak i kształcenia. Taka jest powinność i misja naszego zawodu – zawodu nauczyciela akademickiego. W tej sytuacji nie mogliśmy pozwolić na nadmierne kształcenie w formie tylko zdalnej. Inżyniera można wykształcić tylko w kontakcie z laboratorium i z praktyką. Oczywiście jesteśmy czujni i będziemy reagować w razie zagrożeń, ale ten kierunek jest niezmienny - tak rektor podkreślał z kolei rolę władz Politechniki Rzeszowskiej odnosząc się do sytuacji epidemicznej.

Rektor zapowiedział też m.in. napisanie strategii uczelni, a także poszukiwanie środków na niezbędne inwestycje.

- Przyjmując symbole władzy rektorskiej, chciałbym złożyć uroczyste zobowiązanie, że dołożę wszelkich starań, by rządzić sprawiedliwie, dochowywać obietnic, w niczym nie uchybić godności urzędu rektora oraz mądrze służyć całej społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - zakończył swe przemówienie prof. Piotr Koszelnik.

Na inaugurację przybyło wielu gości, m.in.: posłowie na Sejm RP Wiesław Buż i Andrzej Szlachta, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wiceprezydent miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, biskup pomocniczy rzeszowski ks. dr Edward Białogłowski, podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch oraz rektorzy wielu polskich uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z uczelnią, dyrektorzy szkół średnich oraz reprezentanci kultury i mediów. W uroczystości wzięli również udział rektorzy minionych kadencji – prof. Marek Orkisz i prof. Andrzej Sobkowiak.

Ważną częścią uroczystości było ślubowanie przedstawicieli studentów pierwszego roku, które prowadziła prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, oraz przedstawicieli doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych PRz, które prowadził prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Rektor dokonał pasowania studentów i doktorantów.

Głos zabrali również przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Dominik Leżański oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego Michał Klimczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. zalety studiowania na Politechnice Rzeszowskiej i zachęcał studentów pierwszego roku do działalności w organizacjach studenckich.

Po odśpiewaniu przez Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej Gaudeamus Igitur zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia do licencji pilota komunikacyjnego. Tę części uroczystości prowadził prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. W tym roku 32 studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka, specjalności „pilotaż” zakończyło szkolenie i uzyskało certyfikat. Certyfikaty i pagony wręczyli pilotom rektor i dyrektor Ośrodka Kształcenia Lotniczego mgr instr. pilot Mieczysław Górak.

Miłym akcentem była informacja o nadaniu wyróżnienia prymusowi wśród lotników inż. pilotowi Markowi Czarneckiemu przez Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich. Akt wyróżnienia wręczył wiceprezes Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich prof. Marek Grzegorzewski.

Przemówienia wygłosili również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, JE biskup pomocniczy rzeszowski ks. dr Edward Białogłowski, a zastępca prezydenta Marek Ustrobiński odczytał list prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Podczas uroczystości 25 pracowników uczelni zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, cztery osoby otrzymały medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”, a jedna osoba nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Tę część poprowadził prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz.

- Droga Młodzieży Akademicka, Szanowni Zebrani zgodnie z tradycją ogłaszam rok akademicki 2020/2021 na Politechnice Rzeszowskiej za rozpoczęty – powiedział rektor, uderzając trzy razy berłem, a Chór Akademicki odśpiewał Gaude Mater Polonia. Wykład inauguracyjny „Uczelnia wobec wyzwań przyszłości” zaprezentował prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość inaugurująca jubileuszowy 70. rok akademicki odbyła się w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. - Pracownicy, studenci i sympatycy naszej uczelni mogli w niej uczestniczyć tylko w relacji na żywo transmitowanej na kanale YouTube, uczelnianym Facebooku i na antenie Akademickiego Radia i Telewizji Centrum - wyjaśnia Damian Gębarowski, rzecznik prasowy PRz.

***

Politechnika Rzeszowska podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oferuje możliwość studiowania na 27 kierunkach na 7 wydziałach.

Nowymi kierunkami na Politechnice Rzeszowskiej są:

• geodezja i planowanie przestrzenne

• inżynieria farmaceutyczna

• inżynieria środków transportu

• transport

Najpopularniejsze kierunki na Politechnice Rzeszowskiej według wydziałów (liczba osób na jedno miejsce - w zaokrągleniu do jednej osoby) na studiach stacjonarnych 1 stopnia:

• Na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury: Geodezja i planowanie przestrzenne - 6 osób na jedno miejsce

• Na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa: Automatyka i robotyka - 6 osób

• Na Wydziale Chemicznym: Inżynieria farmaceutyczna - 5 osób

• Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki: Informatyka - 6 osób

• Na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej: Inżynieria i analiza danych - 3 osoby

• Na Wydziale Zarządzania: Finanse i rachunkowość - 8 osób

- Dokumenty rekrutacyjne spłynęły z całej Polski (z wszystkich 16 województw), co jest stałym, corocznym trendem na Politechnice Rzeszowskiej, która jest uznawana przez maturzystów w całym kraju za bardzo atrakcyjne miejsce do studiowania - podkreśla rzecznik uczelni, Damian Gębarowski.

Politechnika Rzeszowska oferowała 5 660 miejsc (4270 na studia stacjonarne oraz 1390 na studia niestacjonarne) na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021.

Politechnika Rzeszowska jest jednym z liderów wśród wszystkich uczelni w Polsce w dziedzinie współpracy z biznesem, w tym w wykonywaniu badań zleconych przez firmy i komercjalizacji swoich badań naukowych.

Od ponad 40 lat funkcjonuje Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W tym czasie uczelnia wykształciła ponad 800 pilotów, którzy pracują w liniach lotniczych na całym świecie. Jest to jeden z najnowocześniejszych na świecie ośrodków kształcących pilotów lotnictwa cywilnego, który posiada swoje samoloty, symulatory lotnicze, pasy startowe, hangary i zaplecze.

Red.

Fotorelacja: Beata Motyka i Arkadiusz Surowiec/Politechnika Rzeszowska

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4