Dr inż. Wojciech Nowak z PRz laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

KATEGORIA: EDUKACJA / 28 października 2021

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Wojciech Jerzy Nowak z Politechniki Rzeszowskiej został Laureatem nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii „nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości”. Nagroda jest wyróżnieniem dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość.

Naukowiec z rzeszowskiej uczelni otrzymał nagrodę za realizację projektu badawczego pn. „Stopy o wysokiej entropii w parze wodnej - optymalizacja odporności na korozję wysokotemperaturową do nowoczesnych zastosowań" oraz pozytywne podejście do upowszechnia dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.

Nagroda Naukowiec Przyszłości

Misją przyświecającą inicjatorowi i głównemu organizatorowi tego wyróżnienia - Centrum Inteligentnego Rozwoju jest eksponowanie najlepszych polskich i zagranicznych naukowców chcących dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. - Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonych naukowców, jak i badaczy będących na początku swojej kariery. Służy m.in. budowaniu, wzmacnianiu rozpoznawalności i wagi nowatorskich przedsięwzięć prowadzonych przez uczonych. Informuje opinią publiczną, że wizjonerski sposób myślenia i działania jest niezbędnym elementem do wejścia w lepszą przyszłość całego społeczeństwa i każdego z nas z osobna. Centrum Inteligentnego Rozwoju docenia i propaguje przede wszystkim badania naukowe, których efekty mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości i mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę - informuje Politechnika Rzeszowska.

Pionierski projekt

Celem projektu jest wytworzenie stopów wysokiej entropii cechujących się wyśmienitą odpornością na korozję wysokotemperaturową w atmosferze zawierającej parę wodną. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2021 r. do lipca 2025 r., a jego wartość wynosi ponad 573 tys. zł.

Projekt ten jest pionierski w tej dziedzinie, ponieważ po raz pierwszy stopy wysokiej entropii (HEA's) zostaną zbadane w atmosferze zawierającej parę wodną. Dodatkowo zostanie określony wpływ mikrostruktury stopów HEA's na ich odporność korozyjną w atmosferach mokrej i suchej.

- Uzyskane wyniki dostarczą zupełnie nowych informacji o zachowaniu stopów HEA's w atmosferach zawierających parę wodną w wysokiej temperaturze w zależności od ich mikrostruktury. Różna mikrostruktura natomiast zostanie uzyskana dzięki modyfikacji parametrów procesu ich obróbki cieplnej - wyjaśnia dr inż. Wojciech Nowak.

Wyniki uzyskane w projekcie znacznie poszerzą wiedzę na temat zachowania HEA's w wysokiej temperaturze w wilgotnej atmosferze. Stworzony model matematyczny będzie użytecznym narzędziem do przewidywania właściwości stopów HEA's podczas pracy w warunkach wysokiej temperatury w parze wodnej.

Certyfikat otrzymania nagrody Naukowiec Przyszłości 2021
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Wojciech Nowak ukończył studia inżynierskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na kierunku inżynieria materiałowa. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych został mu nadany na Wydziale Mechanicznym Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen).

Pracował jako doktorant w Instytucie Naukowym Forschungszentrum Juelich GmbH (FZJ), w Instytucie Badań nad Energią i Klimatem (Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK)), w Zakładzie Mikrostruktura i Właściwości Materiałów (Werkstoffstruktur und -eigenschaften (IEK-2)), w Zespole Korozji Wysokotemperaturowej i Ochrony przed Korozją pod kierownictwem Prof. Willema J. Quadakkersa.

Od 2016 r. pracuje na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w Zespole Obróbki Wysokotemperaturowej i Modelowania w Katedrze Nauki o Materiałach na stanowisku adiunkta. Odpowiada za Pracownię Analizy Składu Chemicznego wchodzącą w skład Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Jego badania koncentrują się na materiałach do zastosowań w wysokiej temperaturze, w szczególności nadstopach niklu, warstwach i powłokach ochronnych oraz kompletnych powłokowych barier cieplnych (systemach TBC).

Red.

Nagroda Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii „nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości” dla dr. inż. Wojciecha Jerzego Nowaka
Fot. Beata Motyka/Politechnika Rzeszowska

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4