Uniwersytet Rzeszowski. Rozpoczyna się procedura wyborcza rektora uczelni

KATEGORIA: EDUKACJA / 18 marca 2024

Fot. Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Elektorów wybrało przewodniczącego. Rozpoczyna się procedura wyborcza rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

14 marca, na posiedzeniu Kolegium Elektorów wybrano przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Marek Stanisz. W dniach 18-20 marca br. elektorzy będą zgłaszać kandydatów na stanowisko rektora. - Proces ten odbywa się w sposób formalny, poprzez pisemne zgłoszenie kandydata do specjalnie przygotowanej urny wyborczej. Zgodnie z § 41 Regulaminu Wyborczego UR, każdy z elektorów może rekomendować Radzie UR jedną osobę na kandydata na rektora - informuje Joanna Wilk z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Po zakończeniu etapu zgłaszania kandydatów Rada UR przeprowadzi weryfikację formalną, aby upewnić się, że kandydaci spełniają wszystkie wymogi. Następnie lista osób wskazanych zostanie przekazana na posiedzenie Senatu UR, który zaopiniuje kandydatów, a w okresie od 5 do 10 kwietnia Rada UR przedstawi Kolegium Elektorów końcową listę kandydatów.

Planowane są spotkania otwarte z kandydatami na stanowisko rektora. Termin spotkania zostanie ogłoszony po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Kolegium Elektorów. - Jest to istotny element, który pozwoli społeczności akademickiej lepiej poznać kandydatów oraz ich wizję rozwoju naszej uczelni. Każdy z uczestników spotkania otwartego będzie miał możliwość zadania pytania kandydatom. Pytania będą mogły być sformowane zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Treść tych pytań zostanie przedstawiona przez sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego - zaznacza Joanna Wilk.

Finalny etap wyborów rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego planowany jest na 16 kwietnia. To wtedy odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów UR, mające na celu wybór nowego rektora.

- Wybory rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego są niezwykle istotnym wydarzeniem dla całej społeczności akademickiej oraz dla samej uczelni. To czas, kiedy kształtuje się przyszłość instytucji, a podejmowane teraz decyzje będą miały wpływ na naszą uczelnię przez najbliższe lata - przekonuje Joanna Wilk.

Obecny rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek kończy drugą kadencję. Zgodnie z przepisami osoba pełniąca funkcję rektora może ją pełnić maksymalnie dwie kadencje z rzędu.

Na ten moment, w przestrzeni medialnej, chęć kandydowania ogłosiło dwóch kandydatów prof. dr hab. Paweł Grata, który obecnie pełni funkcję prorektora ds. Kolegium Nauk Humanistycznych i prof. dr hab. n. med. Adam Reich, który obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4