Awanse i odznaczenia na wojewódzkich obchodach Święta Policji

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 29 lipca 2020

Fot. KWP w Rzeszowie

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji miały skromniejszą oprawę. Podczas uroczystego apelu z udziałem kierownictwa podkarpackiej policji i władz wojewódzkich, wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom wręczono awanse i odznaczenia. Wśród gości byli też samorządowcy i szefowie służb mundurowych, których uhonorowano Medalami za Zasługi dla Policji.

Uroczysty apel z okazji Święta Policji (przypadającego oficjalnie 24 lipca) odbył się w środę 29 lipca , w siedzibie Oddziału Prewencji Policji, mieszczącym się w podrzeszowskim Zaczerniu. Z uwagi na epidemię, liczba wyróżnionych policjantów i zaproszonych gości została ograniczona.

Dowódca uroczystości złożył meldunek komendantowi wojewódzkiemu policji w Rzeszowie nadinsp. Henrykowi Moskwie. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę.

Komendant Moskwa przywitał gości, wśród nich przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart i wicemarszałka województwa podkarpackiego Piotra Pilcha, starostów, burmistrzów i wójtów. Podziękował za obecność przedstawicielom służb mundurowych oraz policyjnych związków zawodowych i stowarzyszeń.

Komendant w swoim wystąpieniu przypomniał o najważniejszych rocznicach, jakie przyszło nam świętować w tym roku. To 30-lecie powstania współczesnej policji oraz 95. rocznica powołania Policji Kobiecej. Z tej okazji szczególne podziękowania skierował do policjantek służących w naszym garnizonie. Komendant przypomniał o trudach policyjnej służby, w tym roku pełnionej w szczególnych warunkach epidemii. Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom policji za codzienne zaangażowanie i trud, pogratulował profesjonalizmu i osiągnięć. Słowa uznania skierował też do osób, służb, instytucji i organizacji, które na co dzień współpracują z podkarpacką policją.

Święto Policji to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów. Medalami Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało przez prezydenta RP 52 policjantów i pracowników policji (15 - złotym, 32 - srebrnym i 5 - brązowym). To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, minister spraw wewnętrznych i administracji nadał 40 odznak Zasłużony Policjant (1 złotą, 5 srebrnych, 34 brązowe).

Z okazji Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało 1257 podkarpackich policjantów: 27 w korpusie oficerów starszych, 42 w korpusie oficerów młodszych, 507 w korpusie aspirantów, 547 w korpusie podoficerów i 134 w korpusie szeregowych.

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań policji, MSWiA nadało Medale Za Zasługi dla Policji. Srebrne odebrali nadbryg. Andrzej Babiec, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Krzysztof Sobejko wójt gminy Leżajsk. Brązowe medale wręczono gen. bryg. Robertowi Rogozowi, komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Mariuszowi Bieńczakowi, komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Pawłowi Baj, burmistrzowi Głogowa Małopolskiego, Robertowi Bednarzowi, staroście niżańskiemu, Markowi Iwasieczko, wójtowi gminy Medyka, Waldemarowi Paluchowi, burmistrzowi Jarosławia i Janowi Pelczarowi, staroście krośnieńskiemu.

Po wręczeniu odznaczeń i awansów oraz złożeniu gratulacji wyróżnionym, przyszedł czas na wystąpienia.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart odczytała list, jaki do funkcjonariuszy i pracowników Policji skierował Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekazała też wyrazy uznania i podziękowania dla podkarpackich policjantów, którzy w ostatnich miesiącach angażowali się w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

– Wasza służba to nie tylko codzienny trud wykonywania obowiązków na rzecz Państwa Polskiego, ale szczególna misja dbania o bezpieczeństwo mieszkańców podkarpackich wsi, miast i miasteczek. Z dumą obserwuję profesjonalne podejście do realizowanych zadań – szybkość reakcji na zdarzenia, dostępność i skuteczność. Doceniam Waszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz strategiczne podejście do zagrożeń, jakie może nieść ze sobą przyszłość – podkreśliła wojewoda w swoim wystąpieniu.

Gratulacje i życzenia, w imieniu marszałka, przekazał Piotr Pilch wicemarszałek województwa podkarpackiego. Podziękował mundurowym także za poświęcenie i zaangażowanie w działania na terenach dotkniętych powodzią.

List gen. insp. Jaroslawa Szymczyka komendanta głównego policji skierowany do policjantek, policjantów i pracowników garnizonu podkarpackiego odczytał z kolei insp. Zbigniew Sowa I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie.

Red.

Zdjęcia: KWP w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4