Na Dworzysku już działa nowa jednostka strażaków z Rzeszowa. ZDJĘCIA

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 4 listopada 2020

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Na rzeszowskim Dworzysku od 1 listopada działa nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W środę 4 listopada odbyło się oficjalne otwarcie jednostki.

- Szybki czas realizacji tej inwestycji był możliwy dzięki montażowi finansowemu, który sprawił, że ponad 17 mln zł zostało pozyskane z różnych źródeł. Oczywiście wiodącym był budżet państwa i budżet wojewody, ale równie istotne było wsparcie marszałka województwa podkarpackiego, prezydenta miasta i starosty rzeszowskiego. Ta współpraca to dowód na to, że istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycje są możliwe do realizacji w krótkim czasie – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Już od pewnego czasu nowa infrastruktura funkcjonuje jako przestrzeń magazynowa, w której gromadzone są m.in. środki ochrony osobistej dla medyków z Podkarpacia. Dystrybucją tych materiałów zajmują się żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- W tym obiekcie swoje siedziby będą mieć różne grupy specjalistyczne. Wśród nich mogę wymienić m.in. grupę chemiczną oraz grupę wysokościową, ta ostatnia nie ogranicza swojej działalności do terenu powiatu rzeszowskiego, ale funkcjonuje na terenie całego kraju – mówił nadbryg. Andrzej Babiec, komendant wojewódzki PSP.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

- Lokalizacja jednostki nie jest przypadkowa. Dzięki dobremu położeniu, możemy jak najszybciej dotrzeć z działaniami ratowniczymi do różnych miejsc powiatu. Nieopodal znajduje się węzeł autostrady A4 oraz drogi S19, nie bez znaczenia pozostaje też fakt ulokowania jednostki na terenie strefy ekonomicznej, w której powstają zakładu zwiększonego ryzyka – dodał st. bryg. Tomasz Baran komendant miejski PSP w Rzeszowie.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Budowa nowej jednostki wiąże się z rozwojem miasta Rzeszowa oraz całego powiatu rzeszowskiego przejawiającym się we wzroście ilości mieszkańców, tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych z zakładami przemysłowymi oraz nowych szlaków komunikacyjnych. Dlatego dotychczasowa struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie stała się niewystarczająca. Stąd koncepcja budowy nowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Rzeszowie.

W 2015 r. rozpoczęto rozmowy w sprawie lokalizacji oraz pozyskania terenów pod budowę. Efektem tych działań było przekazanie przez prezydenta Rzeszowa działki o powierzchni 1,9573 ha, zlokalizowanej pomiędzy ulicami Inwestycyjną i Dworzysko, blisko skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ekspresową S19.

W 2017 r. opracowano koncepcję programowo-przestrzenną oraz dokumentację projektową inwestycji. W 2018 r. uzyskano zezwolenia na budowę oraz rozpoczęto roboty budowlane, a uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę JRG Nr 3 odbyło się17 października 2018 r.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Budowa jednostki prowadzona była na terenie Parku Naukowo Technologicznego Rzeszów – Dworzysko w latach 2018-2020 w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. W październiku 2020 r. miały miejsce ostatnie prace wykończeniowe i przekazanie obiektu do użytkowania. Rzeszowscy strażacy pełnią służbę wnowej jednostce Od 1 listopada 2020 r.

Umiejscowienie JRG Nr 3 w strefie Rzeszów – Dworzysko znaczne skraca czas dojazdu do zdarzeń w północno-zachodniej części Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, umożliwia szybkie podjęcie działań ratowniczych na głównych ciągach komunikacyjnych obejmujących autostradę A4 i drogę ekspresową S19 oraz dodatkowo zabezpiecza strefę przemysłową i międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Na nowoczesną bryłę zaprojektowanego budynku składają się trzy proste, jednolite segmenty. Obiekt składa się m.in. z części administracyjno-biurowej, podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo- warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, myjni samochodów pożarniczych, sali szkoleniowej przeznaczonej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP, która jednocześnie będzie przystosowana do pełnienia funkcji rezerwowego stanowiska kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, sali edukacyjnej „OGNIK” sprzyjającej kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz komory dymowej niezbędnej do szkolenia strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych.

Całość założenia dopełnia bryła obiektu wspinalni, na której zaplanowano suszarnię węży, ściankę wspinaczkową oraz infrastrukturę niezbędną do ćwiczenia sportu pożarniczego.

Hala garażowa zaprojektowana została na 12 stanowisk przeznaczonych na samochody ratowniczo – gaśnicze, samochody specjalne, łodzie, kontenery, przyczepy oraz inny sprzęt ratowniczy. Dodatkowo przewidziano 4 stanowiska garażowe pełniące funkcje pomocnicze.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Parametry obiektu:

- powierzchnia użytkowa do 2781 m2,

- kubatura ok. 13 132 m3,

- maszt antenowy wyniesiony ponad dach około 25 m.

Wartość brutto zadania inwestycyjnego to 17 109 000 zł, w tym: budżet wojewody podkarpackiego – 3 277 tys. zł, rezerwy celowe budżetu państwa – 11 344 tys. zł, oraz inne źródła finansowania inwestycji: w 2017 r. miasto Rzeszów – 288 tys. zł, w 2019 r. miasto Rzeszów – 600 tys. zł, w 2019 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego – 500 tys. zł, w 2019 r. Samorząd Powiatu Rzeszowskiego – 200 tys. zł, w 2020 r. miasto Rzeszów – 800 tys. zł, w 2020 Komendant Główny PSP – 100 tys. zł.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4