Wojewoda: Podkarpackie jest dobrze przygotowane na sezon zimowy

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 6 listopada 2020

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

O przygotowaniach województwa podkarpackiego do okresu zimowego rozmawiano w czwartek podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na konferencji po posiedzeniu wojewoda zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są w pełnej gotowości i są dobrze przygotowane do sezonu zimowego 2020/2021.

– Służby, jak również wojsko zadeklarowały pełną gotowość do nadchodzącego sezonu zimowego i mam nadzieję, że wszystkie nasze działania sprawią, że okres zimy nie będzie okresem trudnym dla naszych mieszańców – podkreśliła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. - Szereg działań podjętych przez instytucje z regionu gwarantuje, że zima nas nie zaskoczy.

Na posiedzeniu WZZK omówione zostały działania organizacyjno-logistyczne, prewencyjne oraz zagrożenia związane ze zbliżającą się zimą.

- Rozmawialiśmy o wielu aspektach tego z czym wiąże się nadejście zimy dla regionu, który jest także regionem górzystym - powiedziała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. - Zwracaliśmy uwagę na kwestię przejezdności dróg, sprawy związane z zapewnieniem tego aby oszronienie ciągów komunikacyjnych nie było uciążliwe, bądź w najgorszych, skrajnych przypadkach nie uniemożliwiało przejazdów.

Jak zaznaczyła wojewoda, bardzo istotną częścią spotkania były kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym szczególnie osób nieporadnych, starszych, które w związku z sezonem zimowym mogą znaleźć się w trudnej sytuacji.

- Oczywiście uwzględnialiśmy także aspekt związany z występowaniem epidemii w naszym regionie, ponieważ powodować to może, w połączeniu z warunkami zimowymi, konkretne konsekwencje - podkreśliła Ewa Leniart. - Zwracaliśmy uwagę na sprawę osób bezdomnych.

Jak dodała wojewoda, bezdomni mają zabezpieczone w dużej ilości schroniska i jadłodajnie, ale czas epidemii ma także swoje prawa.

- Władze samorządowe zobligowane są do tego, aby w noclegowaniach wydzielić miejsca do izolacji osób bezdomnych, które tam trafiają po to, aby w przypadku gdyby były zainfekowane koronawirusem, nie stanowiły zagrożenia dla innych bezdomnych, którzy z noclegowni już korzystają – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Dopiero po okresie pobytu w izolacji, gdy będzie wiadomo, że taka osoba nie przejawia objawów, będzie mogła zostać wpuszczona na dalszą część noclegowni. Gdyby przejawiała objawy będzie miała prawo do testów, a w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem – do leczenia.

W regionie przygotowanych jest ponad 900 miejsc dla osób bezdomnych.

Z kolei nadzór budowlany został wyczulony na kwestie związane z utrzymaniem obiektów budowlanych. Chodzi zwłaszcza o budynki wielkopowierzchniowe i zwały śniegu zalegające na dachach.

Poruszono również sprawy związane z edukacją.

- Zwracaliśmy uwagę na kwestię opieki nad dziećmi, które pozostają w szkole do 29 listopada w trybie zdalnym, natomiast nie wiemy jak będzie funkcjonować system edukacyjny po tej dacie i też może pojawić się kwestia opieki nad osobami nieletnimi w sezonie zimowym, które w różnym zakresie będą pozostawały w swoich domach - podkreśliła wojewoda.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec powiedział, że jednostki ochrony przeciwpożarowej w okresie zimowym odnotowują zwiększoną ilość zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi powodowanymi przez duży mróz bądź opady śniegu.

- Nasze działania koncentrują się głównie na usuwaniu nawisów śnieżnych i lodowych z budynków użyteczności publicznej, pomocy w usuwaniu zatorów lodowych, w dowozie leków i żywności do osób, do których dotarcie jest utrudnione - wyliczał szef podkarpackich strażaków.

Sezon grzewczy to również okres wzmożonych interwencji strażaków w domach i mieszkaniach. Najczęściej służby wzywane są do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Ze szczegółami na temat kampanii edukacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” można zapoznać się TUTAJ.

Obecny na konferencji zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisław Sekuła zapewnił, że policja od początku listopada prowadzi działania prewencyjne i pomocowe wobec osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Zaznaczył, że zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych wymagających pomocy można dokonywać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie pojawiła się specjalna zakładka.

Pozostałe działania policji są koncentrowane m. in. na zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bieżącej reakcji na sytuacje kryzysowe i pomocy w walce z epidemią.

- Ta zima będzie zapewne troszkę inna niż wszystkie, bo oprócz standardowych działań jesteśmy skierowani do sprawdzania kwarantanny i działań związanych z epidemią - dodał mł. insp. Stanisław Sekuła.

Pomoc dla osób bezdomnych i dane na temat placówek noclegowych.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4