Podkarpaccy terytorialsi zakończyli II edycję kursu podoficerskiego SONDA

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 22 grudnia 2020

Fot. 3. PBOT

- Każde szkolenie ma swój początek i koniec. W dniach od 19 – 20 grudnia w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się ostatni etap szkolenia kończący drugą edycję kursu podoficerskiego „SONDA”. To bardzo ważny czas dla naszych żołnierzy - ochotników, którzy aspirują do korpusu podoficerów młodszych. Ponadto jest to ważna chwila dla pododdziałów brygady, ponieważ po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i promocji na pierwszy stopień podoficerski, wszyscy żołnierze zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku – podkreślił płk Dariusz Słota, dowódca podkarpackich terytorialsów.

Egzamin końcowy dla uczestników II edycji kursu podoficerskiego „SONDA” odbył się na terenie garnizonowych obiektów w Nisku. Za organizację szkolenia teoretycznego i praktyczne przygotowanie uczestników kursu odpowiedzialni byli instruktorzy OT z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, natomiast sprawdzian podsumowujący wiedzę przeprowadziła komisja egzaminacyjna wystawiona przez Szkołę Podoficerską „SONDA” w Zegrzu i Toruniu. Na sprawdzian stawiło się ponad 50 ochotników z batalionów lekkiej piechoty z Rzeszowa, Niska, Dębicy, Jarosławia i Sanoka.

W sobotni poranek wszyscy uczestnicy spotkali się na placu apelowym 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedstawił organizację zajęć i warunki egzaminu. Kandydaci z pełnym wyposażeniem zostali podzieleni na sekcje wg obowiązujących funkcji, po czym wszyscy przemieścili się na garnizonowe obiekty szkoleniowe w Nisku, gdzie odbył się sprawdzian końcowy. W tym roku forma egzaminu wyglądała nieco inaczej jak w pierwszej edycji. Każdy kandydat występował w roli instruktora, prowadząc zagadnienie zgodnie z wcześniej wylosowanym temat.

Tematy do przeprowadzenia zajęć przez przyszłych podoficerów były zróżnicowane. Wśród nich znajdowały się zadania z taktyki, działań nieregularnych, terenoznawstwa, rozpoznania, medycyny pola walki, łączności oraz organizacji systemu ognia.

Fot. 3. PBOT

- Projekt SONDA to kurs podoficerski, który wymaga pełnej koncentracji i wytężonej pracy. Aby zostać podoficerem Wojsk Obrony Terytorialnej kandydaci zrealizowali między innymi zajęcia teoretyczne na platformie e-learningowej oraz szkolenie praktyczne w zakresie wiedzy taktycznej, ogniowej a w szczególności z przywództwa wojskowego. Zajęcia praktyczne prowadzili instruktorzy wyselekcjonowani z pośród podoficerów OT naszej brygady. Instruktorzy największy nacisk kładli na przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych dowódców oraz naukę kierowania i dowodzenia sekcją lekkiej piechoty. Szkolenie było bardzo intensywne ale i przyjemne ponieważ kandydaci doskonale znali swój cel końcowy – powiedział starszy podoficer dowództwa 3. PBOT st. chor. sztab. Seweryn Ledwożyw.

Fot. 3. PBOT

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT, sprawia, że kurs jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej, gdzie był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn.

Red.

Fot. 3. PBOT

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4