Kto chętny do rozpoczęcia przygody z wojskiem? Zgłoś się do terytorialsów

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 13 stycznia 2021

Fot. 3. PBOT

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej jest w trakcie procesu rekrutacji do pododdziałów w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Osoby chętne do rozpoczęcia przygody z wojskiem w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, wciąż mogą się zgłaszać. Szkolenie podstawowe rozpocznie się 30 stycznia. Na rok 2021 zaplanowano pięć powołań do służby w batalionach OT. Dokumenty można składać już dzisiaj do Wojskowych Komend Uzupełnień lub poprzez rekruterów.

Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia w pododdziałach 3. Podkarpackiej Brygady OT powinni złożyć wniosek o powołanie do służby. Przygotowane zostały trzy możliwości złożenia dokumentów. Wniosek o powołanie do służby można złożyć bezpośrednio we właściwych terytorialnie Wojskowych Komendach Uzupełnień, poprzez platformę ePUAP, jak również poprzez batalionowych rekruterów. Następnie kandydaci zostaną skierowani na badania psychologiczne oraz do wojskowej komisji lekarskiej. Dzięki szybkiemu działaniu ochotnicy zwiększą swoją możliwość odbycia 16-dniowego szkolenia podstawowego, które na Podkarpaciu rozpocznie się 30 stycznia, a zakończy uroczystą przysięgą 14 lutego.

- Decyzja o założeniu munduru w tym trudnym czasie, to wyraz odpowiedzialności za społeczeństwo i ojczyznę. Podjęcie się tego zadania przez młodego człowieka czyni go dojrzałym obywatelem. A to najlepszy moment by wykonać pierwszy krok w dorosłość. 16-dniowe szkolenie jest bardzo intensywne, ale i bardzo urozmaicone. Minimum teorii, maksimum praktyki, m.in. taktyki wojskowej i strzelań bojowych tak, żeby po dwóch tygodniach ochotnicy, którzy nigdy dotąd nie byli w wojsku, nabyli umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i poznali podstawowe zasady zachowania na polu walki – wyjaśnia płk Dariusz Słota, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT.

Kto może starać się o przyjęcie?

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada obywatelstwo polskie, nie była karana za przestępstwa umyślne, posiada dobrą sprawność psychofizyczną, nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych.

- Nie zwlekaj z decyzją - wstąp w szeregi podkarpackich terytorialsów! W 2021 r. zaplanowaliśmy następujące terminy rozpoczęcia szkoleń dla nowych kandydatów: 30 stycznia, 8 maja, 26 czerwca, 4 września i 20 listopada. - zachęca kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Płk. Łukasza Cieplińskiego.

Kim są rekruterzy

Rekruterzy 3.PBOT mają za zadanie wyszukiwać kandydatów do służby wojskowej oraz wspierać w procesie naboru do najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. „Headhunterzy” udzielają informacji dotyczących powołania do odbycia terytorialnej służby wojskowej oraz zapoznają chętnych z trzyletnim cyklem szkolenia, począwszy od podstawowego, poprzez etap szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego. Rekruterzy pomagają również osobom zainteresowanym wypełnić wymagane dokumenty oraz dostarczyć je do WKU.

Koncepcja powołania rekruterów w Wojskach Obrony Terytorialnej wzorowana jest częściowo na modelu stosowanym m.in. w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy krajach skandynawskich.

Od sierpnia 2020 roku, w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej swoją działalność rozpoczęło pięciu kierunkowych rekruterów:

- ppor. OT. Maciej Szeremeta – szef rekruterów, tel. 501676296, działa na terenie powiatów jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego i przeworskiego,

- st. szer. OT. Michał Bełz – tel. 501045995, działa na terenie powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego,

- kpr. OT. Paweł Porębski – tel. 608658562, działa na terenie powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i leżajskiego,

- szer. OT. Jerzy Frąckowiak – tel. 889151953, działa na terenie powiatów dębickiego, mieleckiego, jasielskiego, ropczycko – sędziszowskiego i strzyżowskiego, - kpr. OT. Dawid Nikholz – tel. 530517336, działa na terenie powiatów jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego i przeworskiego,

kpr. OT. Jaromir Brański – tel. 796222406, działa na terenie powiatów sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego, krośnieńskiego i brzozowskiego.

Red.

Fot. 3. PBOT

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4