Kolejny sprzęt dla stacji pogotowia w regionie. Dwie karetki i agregaty

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 30 stycznia 2023

Fot. Karol Woliński

Kwotę 900 tys. zł otrzymały z budżetu wojewody stacje pogotowia na Podkarpaciu na zakup sprzętu służącego ratowaniu ludzkiego życia. Środki te pozwoliły kupić karetki marki Renault Master dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie i Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz agregaty prądotwórcze dla jednostek w Przemyślu, Mielcu i Sanoku.

Karetki dla Rzeszowa i Krosna

Nowy sprzęt dla jednostek pogotowia na Podkarpaciu uroczyście przekazano w czasie poniedziałkowej (30 stycznia) konferencji prasowej przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Wojewoda Ewa Leniart podkreślała, że dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców regionu wymaga ciągłego wsparcia na rzecz jednostek ratownictwa medycznego.

- W zeszłym roku Państwowe Ratownictwo Medyczne zrealizowało 149 tys. wyjazdów, zespoły przewiozły do podkarpackich szpitali 91 tys. pacjentów. To wymagająca i stresująca praca, dlatego staramy się tworzyć dobre warunki, gwarancją tego jest odpowiedni i niezawodny sprzęt - stwierdziła wojewoda Leniart.

Ewa Leniart dodała, że jeżeli tylko w budżecie wojewody pojawiają się oszczędności, to te środki są przeznaczane na zakup dla zespołów ratownictwa medycznego. Tak właśnie udało się sfinansować sprzęt zaprezentowany w poniedziałek.

- Na koniec zeszłego roku udało znaleźć się w budżecie dodatkowe 900 tys. zł, które przeznaczyłam na zakup dwóch ambulansów dla pogotowia ratunkowego w Rzeszowie i Krośnie. Obie placówki otrzymały po 300 tys. zł - mówiła wojewoda.

Fot. Karol Woliński

W ramach wsparcia z budżetu wojewody po 100 tys. zł otrzymały również stacje pogotowia w Przemyślu, Mielcu i Sanoku.

- Z tych środków udało się zakupić 22 agregaty prądotwórcze, ten sprzęt już się przydał w czasie ostatnich opadów śniegu, gdy m.in. zespoły w Olszanicy i Cisnej korzystały z ich zasilania - dodała Ewa Leniart.

W zeszłym roku na inwestycje związane z funkcjonowaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego wydano w regionie 7 mln zł, z czego 6 mln zł z funduszu covidowego.

- Bardzo dziękujemy za sukcesywne wsparcie systemu państwowego ratownictwa medycznego na Podkarpaciu. Agregaty już się przydały, podobnie jak ambulanse, które także służą naszym ratownikom - powiedział dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Andrzej Kwiatkowski.

Fot. Karol Woliński

Pilch: Czujemy się bezpieczniej

W przekazaniu sprzętu podkarpackim ratownikom medycznym wzięli również udział parlamentarzyści z regionu Andrzej Szlachta i Teresa Pamuła, która zaznaczyła, że rząd stara się wzmacniać służbę zdrowia, wspomniała, że w tym roku w budżecie państwa przeznaczono na lecznictwo 160 mld zł.

- Bardzo dziękuję rządowi i wojewodzie podkarpackiemu za zaangażowanie we wsparcie ratowników i inne działy służby zdrowia - mówiła poseł Pamuła.

Fot. Karol Woliński

Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch wskazywał, że kolejny sprzęt dla ratowników medycznych w regionie pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

- Te ambulanse, ale też dziesiątki innych zakupionych w ostatnich latach, a także inny sprzęt medyczny, który zasilił stacje pogotowia jak i również szpitale i przychodnie, pozwala nam czuć się coraz bezpieczniej – zauważył wicemarszałek województwa.

Fot. Karol Woliński

Jak dodała wojewoda Ewa Leniart, już niedługo ramach systemu wsparcia dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego rozpocznie się wymiana wyposażania zespołów ratowników, którzy otrzymają tablety mające zapewnić lepszą łączność.

Wokul

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4