Zima w Rzeszowie. Nadzór budowlany o obowiązkach zarządców obiektów

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 26 stycznia 2021

Fot. Paweł Bialic

Ponad 400 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy w ciągu ostatniej doby do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu w naszym regionie.

W poniedziałek tuż po godzinie 18 w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego pod naporem ciężkiego śniegu zawalił się dach hali magazynowej sklepu motoryzacyjnego. Na szczęście w magazynie nikogo nie było – nikt nie został ranny.

We wtorek, Krystyna Janicka, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Rzeszowa skierowała komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

- Intensywne opady mokrego śniegu jakie wystąpiły na terenie Rzeszowa mogą powodować uszkodzenia obiektów budowlanych i stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia. W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do zapewnienia aby były one użytkowane w sposób bezpieczny - zwraca uwagę szefowa nadzoru budowlanego w Rzeszowie.

„W szczególności w okresie opadów śniegu osoby te zobowiązane są do podejmowania działań w celu niedopuszczania do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP” - czytamy w komunikacie.

Inspektor Janicka przypomina również, że w okresie grzewczym przy występowaniu niskich temperatur może dochodzić do zatruć tlenkiem węgla.

- Aby zapobiec powyższemu należy dbać o należyty stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Ustawa prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do poddawania instalacji gazowych oraz przewodów kominowych corocznym kontrolom stanu technicznego - podkreśla Krystyna Janicka. - Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Jak dodaje dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, na właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego oraz użytkowniku mieszkania spoczywa obowiązek bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4