Miasto Głogów Młp. będzie pierwszym bohaterem nowego cyklu wydawniczego

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 25 marca 2021

Fot. Gmina Głogów Młp.

Głogów Małopolski będzie pierwszym bohaterem nowego cyklu wydawniczego planowanego przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Ma on popularyzować wiedzę na temat zbiorów archiwum w oparciu o historię podkarpackich miast. Książka ukaże się jeszcze w tym roku. To efekt porozumienia władz gminy z archiwum.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie przechowuje w swoich zasobach archiwalia związane z historią regionu Podkarpacia. Wśród nich znajdują się dokumenty dotyczące wielu miast, miedzy innymi również Głogowa Małopolskiego. W związku z tym, dyrekcja Archiwum postanowiła rozpocząć wydawanie cyklu książek, które popularyzowałyby wiedzę na temat posiadanych zbiorów właśnie w oparciu o historię podkarpackich miast.

Fot. Gmina Głogów Młp.

Temat pierwszej książki rozpoczynającej cykl wydawniczy dotyczyć będzie Głogowa Małopolskiego. Podpisanie porozumienia w sprawie wydania książki miedzy dyrektorem Archiwum Państwowego w Rzeszowie - Pawłem Dudkiem, a burmistrzem Głogowa Małopolskiego - Pawłem Bajem odbyło się w siedzibie tej instytucji16 marca.

- Tym samym, nasze miasto stanie się pierwszym bohaterem serii. Zgodnie z planami archiwum, co roku ma się ukazywać kolejna książka ukazująca tajniki archiwalnych magazynów, związane z historią poszczególnych miast. Najstarszym i jednym z najciekawszych dokumentów dotyczących Głogowa Małopolskiego jest przywilej Stefana Batorego z 1578 roku z osobistym podpisem króla i oryginalną pieczęcią odciśniętą w laku. Tego typu dokumenty są unikalne. Dzięki temu wydawnictwu, mieszkańcy naszego miasta będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zbiorami archiwalnymi - mówi burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj.

Fot. Gmina Głogów Młp.

Rzeszowskie archiwum wyda książkę we współpracy z gminą Głogów Małopolski, co przewiduje podpisane porozumienie.

- Naszym wkładem będzie przygotowanie części narracyjnej książki, natomiast archiwum dokona zeskanowania dokumentów, które posłużą jako ilustracje. Wydanie książki planowane jest na wrzesień 2021 roku. Do rąk mieszkańców gminy trafi więc kolejny rarytas bibliofilski związany z naszą historią regionalną - dodaje burmistrz.

Red.

Fot. Gmina Głogów Młp.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4