Boguchwała mieszkańcom dopłaci do zbiorników na deszczówkę. Złóż wniosek

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 22 lipca 2021

Zbiornik podziemny deszczówki i rozsączanie na działce (przykładowy system Kingspan)

Władze gminy Boguchwała ogłosiły nabór wniosków w ramach programu „Wodnik” dotyczącego dofinansowania budowy zbiorników gromadzących wodę deszczową. Program ma obejmować lata 2021-2024, a w tym roku władze gminy na jego realizację przeznaczą 80 tys. zł.

- Ruszamy z tym programem, ponieważ chcemy ograniczyć spływ wód gruntowych i zużycie wody z wodociągów, a wiemy że jej zasoby są coraz mniejsze. Oprócz tego mieszkańcy sami zgłaszali zapotrzebowanie na budowę tego typu małych instalacji, więc wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom - zaznacza burmistrz gminy Boguchwała Wiesław Kąkol dodając, że jeżeli będzie duże zainteresowanie dopłatami do budowy zbiorników na deszczówkę, w kolejnych latach budżet programu może zostać zwiększony.

O dotację mogą ubiegać się wszyscy właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie gminy Boguchwała. Środki przyznane w ramach dofinansowania powinny zostać przeznaczone na zakup oraz montaż zbiornika naziemnego lub podziemnego na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż 2 000 litrów (2 m3) podłączonego do rury spustowej systemem odprowadzenia wody deszczowej budynku mieszkalnego wraz z elementami wchodzącymi w skład zbiornika związanych z jego obsługą.

Dotacja może wynieść maksymalnie 80% poniesionych kosztów brutto na zakup i montaż zbiornika, lecz nie więcej niż 1 000 zł na nieruchomość. Co ważne dotację mogą zostać przyznane na zakup lub montaż zbiornika nabytego przed dniem złożenia wniosku o dotację, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Nabór ruszył 20 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2021 r., lub do momentu wyczerpania środków finansowych. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale).

Wykaz potrzebnych dokumentów do złożenia wniosku znajdziesz TUTAJ.

Karol Woliński

Zbiornik podziemny deszczówki połączony z kanalizacją deszczową (przykładowy system Kingspan)

Najprostszy zbiornik naziemny (przykładowy system Kingspan)

Grafika: Gmina Boguchwała

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4