Samorządowcy rozmawiali w Rzeszowie o współpracy terytorialnej dla rozwoju

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 3 września 2021

Fot. Anna Magda/UMWP

Jak planować w nowej perspektywie finansowej instrumenty terytorialne, jak je stosować w praktyce w kontekście wyzwań stojących przed gminami i powiatami oraz jakimi doświadczeniami i dobrymi praktykami mogą pochwalić się samorządy w wykorzystaniu tych instrumentów – o tym można było dowiedzieć się na konferencji zorganizowanej w piątek (3 września) w Urzędzie Marszałkowskim, która była poświęcona temu zagadnieniu.

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej, co oznacza, że część osób wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem, który łączył się z Mielca, wzięła w niej udział za pośrednictwem Internetu. W konferencji uczestniczyli między innymi: Ewa Draus - wicemarszałek województwa, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawiciele samorządów z terenu województwa podkarpackiego.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał na konferencji potrzebę myślenia projektowego i zespołowego, dzięki którym można osiągać lepsze efekty w ubieganiu się o Fundusze Europejskie.

- Zintegrowane inwestycje terytorialne, jako instrument - można powiedzieć - trudny, ale dający bardzo dobre efekty sprawdził się w tej perspektywie, która właśnie mija. Mamy z tego tytułu różne wnioski i doświadczenia i myślę, że dzisiaj się nimi podzielimy. Ta dzisiejsza wiedza posłuży nam do przygotowania się do myślenia projektowego, bo jest ono niezmiernie ważne, aby już dziś myśleć projektowo znając te reguły i zasady, które będą w nowej perspektywie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że należy myśleć zespołowo, czyli przygotować przedsięwzięcia, które będą gromadziły więcej niż jeden samorząd, więcej niż jedną instytucję. Pamiętajmy, że środków w ramach nowej perspektywy jest bardzo dużo w ramach różnego rodzaju programów, ale to nie zwalnia nas od tego, aby je wykorzystywać racjonalnie – powiedział marszałek Ortyl.

Punktem wyjścia do planowania nowego okresu Polityki Spójności na lata 2021-2027 są przede wszystkim potrzeby i wyzwania zidentyfikowane w dokumentach strategicznych, dotyczące kształtowania rozwoju gospodarczego i społecznego w kontekście zmian związanych z demografią, klimatem, cyfryzacją i rozwojem nowych technologii, które nie szkodzą środowisku naturalnemu.

Wdrażaniu interwencji dla realizacji wszystkich celów polityki będą służyły m.in. instrumenty terytorialne. W nowej perspektywie finansowej będą wykorzystywane wszystkie instrumenty terytorialne, do których należą: zintegrowane inwestycje terytorialne – ZIT, rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS oraz inne instrumenty terytorialne – IIT.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zwróciła uwagę, że osiem procent środków z EFRR zostanie przeznaczone na rozwój instrumentów terytorialnych.

- Trzeba rozpocząć prace nad kształtowaniem partnerstwa, w ramach którego chcielibyśmy realizować wspólne projekty, tak aby pojawiały się wzmianki o tym partnerstwie w Strategii Rozwoju Województwa, ale również w lokalnych strategiach, które Państwo tworzycie. Obecnie toczą się rozmowy w zakresie tego, ile tych środków ma być przeznaczonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - czyli Funduszy Europejskich dla poszczególnych województw – bo tak się będą one nazywać w nowej perspektywie. I te rozmowy są w tej chwili prowadzone pomiędzy marszałkami poszczególnych województw a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Na pewno jednak tych środków nie będzie mniej niż osiem procent tego co pokazują rozporządzenia unijne – zapewniała sekretarz stanu.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła przy tym znaczenie współdziałania samorządów w zakresie rozwoju terytorialnego.

- Myślę, że na pewno więcej jesteśmy w stanie zrobić dla rozwoju lokalnego, dla rozwoju społecznego, wtedy, kiedy realizujemy wspólne projekty odpowiadające na potrzeby rozwoju danej jednostki, gminy, powiatu województwa, patrząc na problematykę wieloaspektowo i ponadlokalnie – powiedziała.

Wicemarszałek Ewa Draus w swojej wypowiedzi dużo miejsca poświęciła Strategii Województwa Podkarpackiego, która kładzie nacisk na zrównoważony rozwój terytorialny.

- Strategia Województwa Podkarpackiego - Podkarpackie 2030 uwzględnia nowe wyzwania związane z rozwojem terytorialnym i instrumentami, o których dzisiaj będziemy szeroko mówić, gdyż one pozwolą nam zrealizować te założenia, jakie przyjęliśmy wspólnie. Strategię przyjęliśmy po pandemii, wtedy też mogliśmy zweryfikować nasze scenariusze rozwoju i nasze działania, mierząc się już z tymi wyzwaniami, których nie przewidywaliśmy wcześniej. Strategia naszego regionu kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój z tego względu chcielibyśmy, aby włączać w te ogólne trendy krajowe i europejskie wszystkie obszary naszego województwa i te, których wskaźniki społeczno-gospodarcze są niższe i te, które są bardzo innowacyjne. Tutaj kluczowa jest współpraca, więc ta współpraca pomiędzy wszystkimi samorządami, panią minister i rządem pozwoli nam podejmować działania, które zapewnią pewną synergię i połączą różne instrumenty finansowe na rzecz rozwoju naszych obszarów – mówiła wicemarszałek.

Na konferencji nie zabrakło dyskusji i licznych prezentacji. Piotr Zygadło, dyrektor departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mówił o instrumentach terytorialnych w okresie programowania 2021-2027, natomiast Renata Calak, dyrektor departamentu Strategii z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opowiadała o polityce miejskiej w nowym okresie programowania.

O inicjatywie Czwórmiasta, które dla wspólnych, głównie gospodarczych celów jednoczy cztery samorządy - Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalową Wolę i Nisko, opowiadali - Lucjusz Nadbereżny, prezydent Miasta Stalowej Woli, Dariusz Bożek oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać także z wymogami dotyczącymi opracowań dokumentów strategicznych, zasad współpracy, warunków oraz podstaw funkcjonowania dających możliwość wykorzystania instrumentów terytorialnych oraz z działaniami i instrumentami zorientowanymi terytorialnie, które odpowiadają aktualnym wyzwaniom stojącym przed miastami.

Organizatorem konferencji było Województwo Podkarpackie wspólnie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych.

Red.

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

Fot. Anna Magda/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4