Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 22 czerwca 2022

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

To była jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał we wtorek (21 czerwca) od Rady Powiatu Rzeszowskiego, zarówno absolutorium, jak też wotum zaufania. - To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez powiat w ostatnim roku oraz za działania poprawiające jakość życia w powiecie - twierdzą przedstawiciele powiatu rzeszowskiego.

Decyzja o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu zapadła jednogłośnie, podczas uroczystej sesji odbywającej się wyjątkowo w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 46 w Rzeszowie (dawny budynek Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej). Za absolutorium głosowało 27 radnych, trzech radnych było nieobecnych na sesji.

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego liczy 5 osób. Są to: przewodniczący Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – starosta Józef Jodłowski, wicestarosta Marek Sitarz, a także trzej członkowie Zarządu, czyli Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko. Organ doradczy tworzą: sekretarz powiatu – Waldemar Pijar oraz skarbnik powiatu – Danuta Gargała.

Starosta rzeszowski Józef Jodłowski podziękował Radzie za udzielnie absolutorium oraz za owocną współpracę przy realizacji powierzonych zadań. Podkreślił, że decyzja radnych motywuje do dalszej, wspólnej pracy dla dobra naszego powiatu.

– Dzisiejsze absolutorium jest wspólnym sukcesem Zarządu, radnych oraz pracowników Starostwa i jednostek powiatu. Chciałbym podziękować całemu zarządowi, który przez cały rok brał na siebie ciężar podejmowania trudnych decyzji, mających bezpośrednie przełożenie na poprawę codziennego życia mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny radni docenili naszą pracę na rzecz mieszkańców powiatu i udzielili Zarządowi absolutorium – powiedział starosta rzeszowski Józefa Jodłowski.

Starosta rzeszowski Józef Jodłowski Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

W uroczystej sesji wzięli udział zaproszeni goście m.in. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prezydent miasta Rzeszowa Konrad Fijołek wraz z zastępcą Jolantą Kaźmierczak, komendant miejski policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania oraz komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. inż. Tomasz Baran, dyrektorzy podległych staroście placówek i wydziałów, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu rzeszowskiego.

- Absolutorium bez głosu sprzeciwu to wyraz uznania dla starosty i całego Zarządu. Należy podkreślić, iż Powiat Rzeszowski jako jeden z największych powiatów w województwie podkarpackim, musi sprostać oczekiwaniom jaki i również wymaganiom mieszkańców. W powiecie równo traktowane są kwestie związane z inwestycjami, jak i te ludzkie dotyczące spraw społeczności powiatu. Powiatowy model pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych jest wzorcowy. Umiecie osiągać cele, które są ważne dla całego powiatu - zapewniała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Jak podkreślają przedstawiciele Starostwa Powiatowego, otrzymane absolutorium jest potwierdzeniem dobrej współpracy radnych wszystkich opcji politycznych, mającej na celu zrealizowanie celów istotnych z punktu widzenia mieszkańców powiatu.

Zasłużeni dla powiatu

Sesja absolutoryjna była też okazją do uhonorowania wybitnych mieszkańców powiatu medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Jest to szczególna forma wyróżnienia, przyznawana osobom fizycznym, które w znaczący sposób przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju powiatu rzeszowskiego.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Odznaczenia z rąk starosty rzeszowskiego odebrali: ksiądz prałat Stanisław Słowik – wieloletni dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Urszula Bilo – sekretarz powiatu rzeszowskiego w latach 1999 – 2015, Jadwiga Karnas – skarbnik powiatu rzeszowskiego w latach 1999 – 2008.

Wśród uhonorowanych są również osoby reprezentujące środowisko ochrony zdrowia i opieki długoterminowej. Wyróżnione za nieocenione wsparcie niesione pacjentom oraz za to, że z wielką pokorą, cierpliwością, oddaniem oraz niekwestionowanym profesjonalizmem realizują swoje powołanie w służbie ludziom chorym i cierpiącym. To Jacek Tybulczuk – lekarz koordynator oddziału COVID SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie, Bernadeta Smycz – zastępca dyrektora ds. Pielęgniarstwa SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie, lek. med. Agata Dróbka - specjalista w dziedzinie pediatrii, lekarz rodzinny w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubeni, siostra Monika Urban (ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi) – pielęgniarka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Hyżnem.

Red.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4