Program „Aktywna tablica”. Szkoła w Głogowie Młp. zakupiła specjalne pomoce

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 22 września 2022

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

Zakończyła się realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej numer 2 w Głogowie Małopolskim na osiedlu Styków. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 tysięcy zł, z którego zakupiono oprogramowania oraz pomoce ułatwiające nauczanie dzieci. Są one niezwykle przydatne w procesie edukacji uczniów z wadami słuchu oraz dysleksją. W ramach programu udało się również kupić specjalne stanowisko do nauki wyposażone w interaktywny monitor.

- Program umożliwił stworzenie w szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zakupiono pakiet programów, pomocy i sprzętu, będący uzupełnieniem dotychczasowej bazy – informuje Bogusława Gaweł dyrektorka SP nr 2 w Głogowie Małopolskim.

Dzięki współpracy z gminą w zakresie pozyskiwania środków, szkoła już dwukrotnie uczestniczyła w programie. Dzięki temu wszyscy uczniowie korzystają z takiego sprzętu, jak monitory interaktywne, podłoga interaktywna czy nowe komputery.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

W tym roku do rządowego programu przystąpiła kolejna placówka z terenu gminy Głogów Małopolski – szkoła w Wysokiej Głogowskiej. Placówka otrzyma taką samą kwotę – 35 tys. na wybrane pomoce dydaktyczne np. narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi, koncentracji, słuchu oraz słabosłyszących oraz z problemami koncentracji. W ramach programu szkoła może zakupić również laptopy lub komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem jako niezbędne pomoce dydaktyczne.

Program „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

Wokul

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4