Ważne wydarzenie dla społeczności Głogowa Młp. W piątek uczczą założyciela

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 27 września 2022

Grafika: Urząd Miasta i Gminy Głogów Małopolski

W najbliższy piątek 30 września w Głogowie Małopolskim odbędzie się bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności miasta i gminy. Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w tej historycznej okoliczności.

To najważniejsza osoba w historii Głogowa Małopolskiego

Naprzeciwko Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Parku Grabina zostanie odsłonięty pomnik założyciela miasta - Krzysztofa Głowy z Nowosielec herbu „Jelita”. Dawny Głowów obecnie Głogów Małopolski zawdzięcza pierwszemu właścicielowi swoje istnienie.

Władze Głogowa Młp. kierują swoje zaproszenie przede wszystkim do mieszkańców, do udziału w uroczystości zaproszeni zostali także przedstawiciele władz województwa podkarpackiego oraz politycy z regionu - marszałek Władysław Ortyl, wojewoda Ewa Leniart, poseł Zbigniew Chmielowiec, miejscowi działacze i przedstawiciele placówek oraz firm.

Tego dnia (30 września) w Park Grabina naprzeciwko MGDK (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12) o godzinie 13:00 rozpoczną się uroczystości związane z odsłonięciem pomnika - powitanie gości oraz okolicznościowe przemówienia. Po części oficjalnej nastąpi przejście do sali widowiskowej MGDK, gdzie odbędzie się krótki wykład dr Roberta Borkowskiego pt. „Okoliczności założenia Głowowa, dzisiejszego Głogowa Małopolskiego przez Krzysztofa Głowę w 1570 r.” W dalszej części odbędzie się koncert przygotowany przez Szkołę Muzyczną I-go stopnia w Głogowie Małopolskim.

Trochę historii

Krzysztof Głowa z Nowosielec (dzisiejsze Nowosiółki Dydyńskie) herbu Jelita zmarł w 1582 roku. Był kasztelanem połanieckim od 1578 r., sekretarzem królewskim w 1569 r., lustratorem dóbr królewskich w woj. kijowskim z sejmu 1569 r. Ważną datą dla społeczności obecnego Głogowa Młp. jest fakt, że w roku 1570 powołał do życia miasteczko Głowów w ówczesnym powiecie pilźnieńskim (leżącym dawniej w ziemi przemyskiej obecnie w woj. podkarpackim, w powiecie rzeszowskim). Krzysztof Głowa był właścicielem Rudny, Przybyszówki (obecnie będącej dzielnicą Rzeszowa), Gumnisk, Kilianówki, Rogoźnic i Lippy, w ziemi przemyskiej.

Krzysztof Głowa był również posłem ziemi przemyskiej na sejm 1553 roku, posłem ziemi sanockiej na Sejm Piotrowski w latach 1562/1563 r., oraz sejmie konwokacyjnym w roku 1573.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4