Głogów Małopolski. Ulica Hetmańska będzie rozbudowana za 7 mln zł

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 26 marca 2024

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

Ulica Hetmańska w Głogowie Małopolskim zostanie rozbudowana. Władze gminy w minionym tygodniu podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych. Wartość inwestycji to około 7 mln zł.

Hetmańska do rozbudowy

Umowa na przebudowę ul. Hetmańskiej w Głogowie Małopolskim, została podpisana podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej.

Gminę reprezentował burmistrz – Paweł Baj oraz radny Aleksander Jurek i przewodnicząca osiedla Styków – Maria Suszek. W imieniu wykonawcy - Firmy LESZEK KOCHANOWICZ Firma – Usługowo – Handlowo – Produkcyjna, umowę podpisał właściciel.

- Ulica Hetmańska, łącząca osiedle Styków ze znajdującą się w sąsiedniej gminie Widełką to dla mieszkańców bardzo ważny ciąg komunikacyjny. Z uwagi na dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w tej okolicy, realizacja tej inwestycji była konieczna – powiedział burmistrz Głogowa Małopolskiego, Paweł Baj.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

- Bardzo ważnym elementem tej drogi będzie zbudowanie na samym jej końcu zatoki autobusowej oraz tzw. „małego centrum przesiadkowego”, czyli miejsca gdzie będzie można dojechać, zostawić auto, zostawić rower, przesiąść się na autobus komunikacji publicznej i w ten sposób dojechać do szkoły, do pracy. Dziękuję radnemu Aleksandrowi Jurkowi z osiedla Styków, który bardzo wspierał działania związane z tą inwestycją – dodał burmistrz.

Zakres inwestycji

W ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Hetmańskiej w Głogowie Małopolskim”, jezdnia rozbudowana zostanie do szerokości 5,5 m. Po prawej stronie drogi wybudowany zostanie również ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3 m i nawierzchni z kostki brukowej. Przebudowane zostaną także zjazdy do posesji, a pobocza utwardzone kruszywem.

Wybudowane zostaną również pętla oraz zatoki autobusowe wraz z chodnikiem. Zadanie obejmuje przebudowę przydrożnych rowów oraz przepustów pod koroną drogi gminnej. Pojawią się również elementy odwodnienia, a skarpa za chodnikiem wzmocniona zostanie płytami ażurowymi. Co ważne, powstanie także przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie. W ramach inwestycji wybudowany zostanie również kanał technologiczny i przebudowana istniejąca infrastruktura.

Na ten cel, Gmina Głogów Małopolski otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 4,8 mln zł z rządowego programu - Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 7 mln złotych zł.

Wokul

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4