Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w debacie EKR o przyszłości Europy

KATEGORIA: POLITYKA / 7 maja 2021

Fot. Anna Magda/UMWP

- Aby Konferencja na temat przyszłości Europy okazała się sukcesem, powinna ona zostać potraktowana jako okazja do otwartej dyskusji nad decentralizacją Unii Europejskiej - powiedział marszałek Władysław Ortyl w czasie debaty na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Debata o przyszłości Europy była częścią trzeciego dnia obrad 144. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Wydarzenie odbywa się zdalnie a jego uczestnicy łączą się z Portugalią. Gospodarz Podkarpacia zabrał na niej głos jako przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Debatę, podczas której zabrzmiały głosy członków Europejskiego Komitetu Regionów otworzył Herman Van Rompuy, przewodniczący grupy wysokiego szczebla Komitetu Regionów ds. demokracji europejskiej.

- Mówimy o demokracji, bo jest ona dziś pod presją. Musimy pamiętać, że demokracja nie może istnieć bez uwzględniania wartości, bez dyskusji na różnych poziomach. Musimy pamiętać o szacunku dla ludzi i ich przekonań, o równym traktowaniu, o przestrzeganiu praw i rządach prawa – mówił przewodniczący Van Rompuy w czasie swego wystąpienia.

Mówił także o wielkim europejskim kapitale, jaki stanowią młodzi ludzie, którzy wchodząc w dorosłość żywo interesują się sprawami Europy i jej przyszłości.

- Europa potrzebuje konkretnych działań a polityka musi być blisko ludzi i ich potrzeb - dodał Herman Van Rompuy dodając, że z uwagą przysłuchuje się głosom członków Komitetu Regionów.

Fot. Anna Magda/UMWP

Podczas debaty wśród polityków z wielu zakątków Europy wystąpił także gospodarz Podkarpacia, marszałek Władysław Ortyl. Marszałek - jako przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów podkreślił, że w Unii Europejskiej istnieje pilna potrzeba dokonania oceny działań wspólnoty oraz przeprowadzenia reform, które usprawniłyby jej funkcjonowanie.

- Zmiany powinny przyczynić się w pierwszej kolejności do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarki. Pandemia COVID-19 pokazała, że potrzeba też pilnej refleksji nad usprawnieniem koordynacji pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie polityki ochrony zdrowia i otwartości granic wewnątrzunijnych w sytuacjach kryzysowych – mówił marszałek Ortyl.

Marszałek podkreślał, że historia Europy pełna jest przykładów, że jednoczenie się państw nie musiało oznaczać centralizacji rządzenia nimi, ukazując możliwość zachowania autonomii. Odwołał się do brexitu pokazując, jak daleko idące konsekwencje może mieć dla UE zachwianie wiary społeczeństwa w prawo do decydowania o swoich losach, akcentując, że kluczową kwestią jest otwarta dyskusja nad decentralizacją Unii Europejskiej.

Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w KR ukazał wagę regionów w kształtowaniu zjednoczonej Europy - Przykład Podkarpacia pokazuje, że to właśnie samorząd skutecznie zabezpiecza potrzeby regionalnej społeczności, dbając o rozwój gospodarczy, rozwijając infrastrukturę komunikacyjną, odpowiadając za służbę zdrowia – co tak ważne w czasach pandemii, a także mając realny wpływ na edukację, kulturę, a nawet rozwój przedsiębiorczości – zabrzmiało na europejskim forum z Podkarpacia.

- Konieczna jest debata nad różnymi wizjami zjednoczonej Europy. Musi dojść do poważnej refleksji nie tylko nad powierzaniem nowych kompetencji Komisji Europejskiej, lecz również zwróceniem niektórych kompetencji państwom członkowskim. Jednym z pomysłów, który warto rozważyć ponownie jest wprowadzenie procedury czerwonej kartki. Mogłaby ona umożliwiać grupie parlamentów krajowych, czy nawet regionalnych, blokowanie niektórych wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej po powołaniu się na zasadę subsydiarności – mówił w czasie debaty o przyszłości Europy marszałek Władysław Ortyl.

Red.

Fot. Anna Magda/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4