MPWiK w Rzeszowie wzbogaci się o kolejną instalację fotowoltaiczną

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 czerwca 2022

Instalacja fotowoltaiczna na terenie Zakładu Uzdatniania Wody
Fot. MPWiK Rzeszów

Cztery nowe instalacje mają powstać na czterech obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Obecnie spółka dysponuje dwoma farmami fotowoltaicznymi o powierzchni 4,5 hektara oraz licznymi mniejszymi instalacjami na budynkach.

Teraz planowana jest budowa kolejnych instalacji. Cztery nowe mają powstać na czterech obiektach MPWiK. – Ich łączna moc to 53,6 kW. Planujemy budowę instalacji na budynkach hydroforni. Obiekty te będą zasilane energią pochodzącą z własnej produkcji - mówi Mirosław Pięta, kierownik Jednostki Realizującej Projekt z rzeszowskiego MPWiK.

Planowane cztery nowe instalacje składać będą się ze 141 paneli o mocy 380 W każdy. Koszty budowy w 85 procentach zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

MPWiK ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy instalacji. Swoje oferty złożyło ośmiu wykonawców. Trwa analiza ofert.

Obecnie trwa budowa instalacji fotowoltaicznej na budowanym od podstaw zbiorniku na wodę pitną o pojemności 15 tysięcy metrów sześciennych na osiedlu Pobitno. Tam instalacja znajdzie się na elewacji budynku, a jej moc to 50,72 kW.

Miejska spółka w latach 2016-2021 wybudowała dziewięć instalacji fotowoltaicznych. Zasilają one m. in.: Zakład Uzdatniania Wody, Oczyszczalnię Ścieków oraz budynek biurowy spółki i budynki przepompowni. Ich łączna moc 2,3 MW.

Koszt wybudowania tych instalacji to blisko 14 milionów złotych. Ich instalacja była objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Instalacje montowane były bezpośrednio na gruncie jak np. w Zakładzie Uzdatniania Wody czy Oczyszczalni Ścieków, ale także na dachach i elewacjach budynków. Największa instalacja w MPWiK powstała na terenie ZUW. Składa się z 4 tysięcy modułów fotowoltaicznych. Osiąga moc 1200 kW.

Wykorzystanie istniejących już instalacji fotowoltaicznych pozwala wyprodukować łącznie prawie 2000 MWh energii elektrycznej rocznie, co przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1470 ton rocznie. Realizowane obecnie inwestycje zwiększą roczną produkcję o prawie 100 MWh.

Red.

Fot. MPWiK Rzeszów

Fot. MPWiK Rzeszów

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4