160. rocznica Powstania Styczniowego. W Krasnem poświęcą Krzyż Powstańczy

KATEGORIA: HISTORIA / 28 stycznia 2023

Fot. Materiały organizatorów

We wtorek (31 stycznia) w Krasnem odbędą się uroczystości związane ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego oraz poświęcenie Krzyża Powstańczego na grobie rtm. Jana Newlin Mazarakiego, uczestnika Powstania Styczniowego.

Podczas wtorkowych uroczystości zostanie odsłonięty i poświęcony krzyż powstańczy sfinansowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Znajduje się on na cmentarzu parafialnym w Krasnem na mogile Jana Newlin Mazarakiego, uczestnika Powstania Styczniowego. Mogiła ta została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Jan Newlin Mazaraki (1840-1922) był uczestnikiem Powstania Styczniowego w 1863 roku. Jako rotmistrz kawalerii narodowej walczył w pułku krakowskim nr 1. Został kilkakrotnie ranny. Pod jego dowództwem, jako podoficer, walczył Adam Chmielowski, dziś św. Brat Albert. Z Krasnem Jan Newlin Mazaraki był związany od roku 1902, kiedy to dzierżawił tutejszy folwark do 1914 r. Po zakończeniu dzierżawy, za zgodą hrabiego Potockiego nadal mieszkał w oficynie dworskiej. Był honorowym oficerem 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana Sobieskiego stacjonującego w Rzeszowie. Swój udział w walkach na terenie województwa małopolskiego w stopniu rotmistrza kawalerii opisał w sposób niezwykle żywy i dokładny. Jego „Pamiętnik i wspomnienia” jest bezcennym źródłem wiadomości o tej epoce.

Program uroczystości:

• 10:40 – Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem

• 12:00 – Msza Św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem

• 13:00 – Wystąpienie dr Piotra Szopy, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie poświęcone rtm. Janowi Newlin Mazarakiemu

• 13:15 – Przejście na cmentarz parafialny i poświęcenie Krzyża Powstańczego na grobie Rotmistrza

• 13:25 – Wystąpienia zaproszonych gości

• 13:45 – Zakończenie uroczystości

Na uroczystości zapraszają dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i wójt gminy Krasne.

Red.

Fot. Materiały organizatorów

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4