Zniknie „wąskie gardło” S19 na Podkarpaciu. Jest wniosek o wydanie ZRID-u

KATEGORIA: INWESTYCJE / 22 września 2023

Fot. Paweł Bialic

Do wojewody podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy, która ma zlikwidować jedyne „wąskie gardło” na podkarpackim odcinku S19.

Jest wniosek o ZRID

Prawie 14-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 do Jasionki do Sokołowa, jest nazywany „wąskim gardłem” z racji tego, że kierowcy mają do dyspozycji tylko trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy.

To jedyny taki fragment S19 na terenie Podkarpacia. Przez lata mówiło się o konieczności poszerzenia tej drogi do 4 pasów, w związku z licznymi wypadkami na tym odcinku. Decyzja o realizacji tej inwestycji została podjęta dobrych kilka lat temu, w listopadzie zeszłego roku udało się podpisać umowę z wykonawcą prac budowlanych - firmą Strabag.

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, wykonawca właśnie złożył do wojewody podkarpackiego wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- Posiadamy już większość terenu potrzebnego do dobudowy drugiej jezdni. Wydana decyzja określi nowe granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości - informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Prace budowlane w I połowie 2024 r.

W ramach postępowania administracyjnego wojewoda podkarpacki powoła rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości.

Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych. Planujemy, że będzie to możliwe w I połowie 2024 roku.

Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Na początkowym odcinku po zachodniej stronie, a od Stobiernej do Jasionki po wschodniej.

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ, Sokołów Małopolski i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,9 km.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze.

MOP do rozbudowy

W zakresie ochrony środowiska zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 2,7 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 otwartych i 5 zamknięte). Posadzona zostanie zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe.

W Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy drodze wojewódzkiej nr 878. Ze względu na ochronę tego obiektu sakralnego, reprezentującego styl neogotycki, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Nie będą stosowane walce wibracyjne oraz wykonany zostanie również ekran przeźroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych.

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje pojazdy.

Via Carpatia w województwie podkarpackim

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km szlaku Via Carpatia na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Oznacza to, że połączyliśmy nie tylko stolice województwa podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4.

A tak przedstawia się stan realizacji pozostałych odcinków na Podkarpaciu.

   72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka), 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4