Koniec dyspensy. Biskup rzeszowski Jan Wątroba wydał dekret odwołujący ją

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 19 czerwca 2021

Biskup Jan Wątroba
Fot. Ks. Tomasz Nowak/Diecezja Rzeszowska

Dekretem z 17 czerwca 2021 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba odwołał obowiązującą w diecezji rzeszowskiej od 5 listopada 2020 r. dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. To oznacza, że począwszy od 20 czerwca 2021 r., wszyscy wierni mają moralny obowiązek uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Podobne decyzje mają obowiązywać we wszystkich diecezjach w Polsce.

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa i towarzyszącym jej rządowym obostrzeniom biskup Jan Wątroba udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Dyspensa obowiązywała od 5 listopada 2020 r. do odwołania.

11 i 12 czerwca 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju i zmianie ograniczeń sanitarnych w kościołach biskupi podjęli jednogłośnie decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszach św. niedzielnych oraz w święta nakazane. Zniesienie ma obowiązywać od 20 czerwca br. we wszystkich diecezjach w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem podjętym przez Konferencję Episkopatu Polski, biskup rzeszowski Jan Wątroba 17 czerwca 2021 r. wydał dekret odwołujący dyspensę od udziału we Mszach św. w niedziele i inne święta nakazane, która obowiązywała w diecezji rzeszowskiej od 5 listopada 2020 r. (wcześniejsza dyspensa z marca 2020 r. została odwołana 30 maja 2020 r.).

- Oznacza to, że począwszy od 20 czerwca 2021 r., wszyscy wierni mają moralny obowiązek uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii - wyjaśnia ks. Tomasz Nowak, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na apel Episkopatu zgodnie z decyzją rządu od 13 czerwca w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit – maks. 50 proc. obłożenia. Natomiast od 26 czerwca świątynie będą mogły być obłożone maksymalnie w 75 proc. Rządowy limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wcześniej (do 12 czerwca) obowiązywał limit 15 metrów kw. na jedną osobę.

Poniżej treść dekretu biskupa rzeszowskiego:

Rzeszów, 17 czerwca 2021 r.

L.dz. 696/2021

DEKRET ODWOŁANIA DYSPENSY

Zgodnie z decyzją podjętą przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego KEP, z dniem 20 czerwca 2021 r. odwołuję obowiązującą do tej pory w Diecezji Rzeszowskiej dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane.

Wszystkich Diecezjan powierzam dobremu Bogu i opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz naszych świętych Patronów.

Z serdecznym błogosławieństwem

+ Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4