Port Lotniczy w Jasionce i Straż Graniczna wsparły akcję „Rodacy bohaterom”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 26 stycznia 2022

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Przedstawiciele Stowarzyszenia Odra - Niemen odebrali w środę (26 stycznia) w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka dary, jakie pracownicy lotniska wraz z miejscową placówką Straży Granicznej zebrali w ramach ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom”.

– Głównym celem akcji jest wsparcie polskich kombatantów, ich rodzin i naszych rodaków, którzy pozostali za naszą wschodnią granicą po II wojnie światowej. Pomimo odległości i tęsknoty za ojczyzną żywo pielęgnują pamięć o swej historii, uczą młode pokolenia patriotyzmu, dbają o przetrwanie polskiej kultury i tradycji, żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych – opowiada Krystian Fila, prezes podkarpackiego oddziału stowarzyszenia Odra - Niemen.

Posłuchaj wypowiedzi Mariusza Małachowskiego, członka stowarzyszenia Odra - Niemen i Michała Flisa, wiceprezesa podkarpackiego oddziału stowarzyszenia

W aktywny sposób w zbiórkę włączyli się mieszkańcy Podkarpacia, w tym pracownicy Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka i lotniskowej placówki Straży Granicznej.

– Akcja zorganizowana wśród załogi lotniska spotkała się ze świetną reakcją. W wyrazie solidarności z innymi Polakami, których los rzucił poza granice kraju, dołączyli do niej niemal wszyscy, także w Straży Granicznej – mówi Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.

– Dary zebrane w naszym województwie zawieziemy osobiście na Litwę w pierwszej połowie lutego i przekażemy naszym rodakom – dodaje Krystian Fila.

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka poza zbiórką wspiera też logistycznie transport darów, których stowarzyszenie zebrało tylko na samym Podkarpaciu ok. 3,5 tony.

– Nasza załoga wykazała się wielką empatią również w kwestii wolontariatu, z czego się bardzo cieszę – podsumowuje Adam Hamryszczak.

Posłuchaj wypowiedzi prezesa Adama Hamryszczaka

– Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych rodaków na Kresach Wschodnich – kończy przedstawiciel stowarzyszenia Odra - Niemen.

Akcję „Rodacy Bohaterom” można wciąż wesprzeć. Więcej szczegółów dotyczących tej akcji oraz działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.odraniemen.org

Red.

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

Fot. Małgorzata Tworzydło/Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4