Są dotacje na zbiorniki wodne w Rzeszowie. Wnioski od 1 do 8 marca

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 22 lutego 2024

Fot. Pixabay.com

Dobra wiadomość dla rzeszowskich właścicieli nieruchomości. Wraca program „małej retencji”. Od 1 do 8 marca 2024 r. będzie można ubiegać się o dotację m.in. na oczko wodne czy ogród deszczowy. Dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów (jednak nie więcej niż 1000 zł). Program budowy zbiorników ma być zrealizowany w 2024 r.

Dotacja udzielana będzie osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości w Rzeszowie, zabudowanej: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zabudową bliźniaczą lub zabudową szeregową. Dofinansowanie można uzyskać na: zakup i montaż zbiorników naziemnych szczelnych o łącznej poj. min. 500 l, zakup i montaż zbiorników podziemnych szczelnych o poj. min. 2000 l, utworzenie oczka wodnego o pojemności min. 500 l lub utworzenie ogrodu deszczowego.

Wnioski należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 1 w dniach pon., wt., czw., pt. w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. (17) 875-41-90 oraz (17) 875-48-95.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4