Rewitalizacja podwórek, przebudowa 9 szkolnych boisk i ogrody deszczowe

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 13 maja 2024

Fot. MZBM

Rewitalizacja podwórek – m.in. przy ul. Hetmańskiej i Bohaterów Westerplatte, przebudowa dziewięciu boisk szkolnych, ogrody deszczowe. Te inwestycje władze Rzeszowa planują wykonać w najbliższym czasie.

Za kasę ze środków unijnych

Okazuje się, że projekt pod nazwą Rozwój zielonej infrastruktury i odbetonowanie powierzchni uszczelnionych w Rzeszowie został oceniony najwyżej w Polsce, wyżej niż podobne projekty przygotowane przez np. Poznań i Łódź. Dzięki temu miasto będzie mogło zrealizować działania inwestycyjne o wartości ponad 5 mln zł, z czego duża część tej kwoty, bo ponad 4 mln zł to dofinansowanie zdobyte ze środków unijnych.

Co w związku z „wygranym” projektem powstanie lub zrewitalizuje się w Rzeszowie?

Jak informuję przedstawiciele miejskiego urzędu, w Rzeszowie stworzone zostaną m.in. kolejne, przyjazne przestrzenie dla mieszkańców. Projekt dotyczy także przebudowy boisk szkolnych, które zyskają nowe, zielone nawierzchnie.

Na tę inwestycję złoży się kilka zadań zaprojektowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. Pierwsze z nich to rewitalizacja podwórek, na których obecnie dominuje stara, często zniszczona asfaltowa lub betonowa nawierzchnia. Ta ma zostać usunięta, a w jej miejscu pojawią się nowe zielone aranżacje. Zmiany zostaną wprowadzone na podwórkach znajdujących się przy ul. Legionów 16-18, Bohaterów Westerpalatte 3-5 i 5-7, Marii Skłodowskiej-Curie 2 oraz Hetmańskiej 14.

Kolejnym elementem będzie przebudowa szkolnych boisk, na których asfaltowa nawierzchnia zostanie zastąpiona przyjazną, bezpieczną zieloną murawą. Te zmiany zostaną wprowadzone w dziesięciu miejscach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Kamińskiego 12,

- Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ptasiej 2,

- Zespół Szkół Plastycznych przy ul. ul. Staszica 16 A,

- Zespół Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy 12,

- Zespół Szkół Samochodowych Technikum Samochodowe przy ul. Warszawskiej 26 A,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (SP nr 27 i PP nr 21) przy ul. Krzyżanowskiego 24,

- Szkoła Podstawowa Nr 29 przy ul. Partyzantów 10 A,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 23, Przedszkole Publiczne nr 35) przy ul. Pelczara 3,

- Szkoła Podstawowa Nr 25 przy ul. Starzyńskiego 17.

Kolejną częścią tego dużego przedsięwzięcia ma być tworzenie ogrodów deszczowych w pasach drogowych. Powstaną m.in. przy Kopernika, ul. Sobieskiego, ul. Żeromskiego, al. Piłsudskiego, ul. Króla Kazimierza, ul. Kwiatkowskiego, ul. Sokoła, ul. Dąbrowskiego, ul. Matejki, ul. Targowej, na placach Plac Ofiar Getta, Wolności, Śreniawitów.

Wszystkie działania, które w ramach tego projektu mają zostać zrealizowane w Rzeszowie, wspomogą lepsze przenikanie wody do gleby. Władze miasta liczą na to, że dzięki temu uda się wyeliminować takie problemy jak np. pojawianie się większych zastoin wody po ulewnych deszczach. Przetarg na wybór wykonawcy inwestycji zostanie ogłoszony już niebawem.

Oprac. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4