Grono duchownych diecezji rzeszowskiej powiększyło się o trzech nowych księży

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 19 maja 2024

Na zdjęciu patrząc od lewej: ks. Łukasz Cyrnek, bp Jan Wątroba, ks. Janusz Szczęch, ks. Dawid Piróg.
Fot. Piotr Szorc

W sobotę 18 maja br., w katedrze rzeszowskiej sakrament kapłaństwa przyjęli diakoni: Łukasz Cyrnek z parafii św. Onufrego w Łące, Dawid Piróg z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie i Janusz Szczęch z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie.

Uroczystemu obrzędowi (Eucharystii) przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, a uczestniczyli w niej (poza diakonami przyjmującymi sakrament kapłaństwa) abp Edward Nowak oraz 50 księży, m.in: przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz proboszczowie i wikariusze z parafii rodzinnych neoprezbiterów.

- Proszę, abyśmy nie przestawali żyć otrzymanym od Boga powołaniem, nie zniechęcali się w głoszeniu Chrystusa i pełnieniu misji pasterskiej w powierzonych nam wspólnotach – mówił bp Jan Wątroba podczas święceń kapłańskich trzech diakonów z diecezji rzeszowskiej.

Podczas homilii bp Wątroba przypomniał, że w dniu 18 maja przypada rocznica urodzin św. Jana Pawła II i przywołał słowa papieża z pierwszej pielgrzymi do Polski. - Pamiętam tamten entuzjazm, klimat i słowa, najpierw pocieszające jak balsam: „Pamiętajcie, że cieszę się każdym powołaniem kapłańskim, jako szczególnym darem Chrystusa Pana dla Kościoła, dla ludu Bożego. (…) Potem papież zmienił trochę ton: Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tylko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste. Jeśli jest zgodne z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci: stylem ewangelicznego świadectwa i społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek „rozchwianiu”. Kościół najłatwiej jest pokonać również przez kapłanów”. Nie rozumieliśmy wtedy tych słów. Zagrożenie było na zewnątrz. Dziś odkrywamy aktualność tamtej przestrogi św. Jana Pawła II. Kiedy dowiadujemy się o niegodnym postępowaniu niektórych braci, o wyrządzonej przez nich krzywdzie, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, czujemy ból i wstyd. Konsekwencję ich czynów podważają wiarygodność nauczania i osłabiają ewangeliczny zapał” – mówił bp Wątroba, który podczas tej homilii odniósł się także do aresztowania w ostaniem czasie jednego z księży diecezji rzeszowskiej.

- Niech naszą odpowiedzią na gorszące zachowania będzie wierność Chrystusowi, wewnętrzna prawość i uczciwość, modlitwa i pokuta - podkreślał hierarcha.

Po kazaniu rozpoczęły się obrzędy święceń, czyli przyrzeczenie czci i posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, Litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci leżeli krzyżem, nałożenie rąk (po raz pierwszy w historii diecezji rzeszowskiej biskup nakładał ręce stojąc przy tronie biskupim), modlitwa święceń oraz namaszczenie rąk krzyżmem i wręczenie chleba i wina. Podczas Liturgii Eucharystycznej nowo wyświęceni po raz pierwszy wyciągnęli dłonie nad chlebem i winem wypowiadając słowa konsekracji.

Na zakończenie mszy świętej wracając do zakrystii neoprezbiterzy zatrzymali się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej zawierzając swoje kapłaństwo Najświętszej Maryi Pannie.

W niedzielę 19 maja (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) ks. Łukasz Cyrnek i ks. Dawid Piróg będą sprawować w swoich rodzinnych parafiach uroczyste Msze św. prymicyjne; ks. Janusz Szczęch odprawi taką mszę w sobotę 25 maja. Pod koniec czerwca neoprezbiterzy otrzymają skierowania do swoich pierwszych parafii.

Obszerną fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć poniżej.

Oprac. Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4