Plany zagospodarowania przy ul. Ciepłowniczej i al. Kopisto do zmiany?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 19 stycznia 2022

Aleja Kopisto
Fot. Paweł Bialic

Władze Rzeszowa chcą uchwalenia nowych planów zagospodarowania dla terenów przy al. Kopisto i al. Rejtana w rejonie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ul. Ciepłowniczej, gdzie znajdują się tereny MPGK Rzeszów i MPWiK Rzeszów. Projekty uchwał dotyczące przystąpienia do zmian planu trafiły do planu obrad najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa.

Wyższa zabudowa na al. Kopisto?

W przypadku zmiany planu przy al. Kopisto chodzi o teren o powierzchni 11 ha, na którym znajdują się obiekty Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz budynek TVP 3 Rzeszów. Obowiązujący w tym miejscu plan zagospodarowania z 2007 roku przeznacza te tereny pod usługi szkolnictwa wyższego, usługi komercyjne, administrację kulturę, ochronę zdrowia handel mieszkalnictwo wielorodzinne, infrastrukturę techniczną i drogową, parkingi i ciągi piesze. Dlaczego miast chce zmienić plan zagospodarowania? Według urzędników teren ten uległ znacznemu przeobrażeniu i nabrał charakteru miejskiego. Na to wskazują badania pracowników Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Zuziaka i prof. PRz. Marka Gosztyły.

- Ten teren zyskał funkcję centrotwórczą, pojawiły się tam funkcje o znaczeniu ogólnomiejskim, ale też ponadregionalnym. Są budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, jest budynek TVP Rzeszów, obok znajduje się Millenium Hall. Chodzi o to, aby stworzyć plan, który uwzględnia zmiany charakteru tego terenu - mówi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta.

W uzasadnieniu uchwały dotyczącej do przystąpienia zmiany można przeczytać, że ustalenia obowiązującego planu, ograniczające wysokość zabudowy do 4 kondygnacji, nie przystają do roli tej części miasta w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Rzeszowa. Nowy plan miejscowy ma uwzględnić rangę miejsca, a także zaktualizować zasady obsługi komunikacyjnej, dostosowując ją do istniejącej struktury własnościowej terenów. Można zatem wywnioskować, że będą starania o podwyższenie zabudowy.

- Nie wykluczamy podwyższenia maksymalnej zabudowy dla terenu objętego zmianami w planie, to jednak okaże się w trakcie prac nad projektem planu - twierdzi Artur Gernand.

Pod koniec zeszłego roku pojawiły się natomiast informację, że jedyny niezabudowany teren w tym rejonie, znajdujący się pomiędzy budynkami Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji miałby zostać przeznaczony pod budowę wieżowca. To obecnie działka w posiadaniu prywatnego właściciela. Na razie nic jednak nie wskazuje na to, aby były plany na realizację takiej inwestycji.

- Obecnie nie toczy się żadne postępowanie w sprawie tego terenu, nikt nie złożył wniosku o pozwolenie na budowę – słyszymy w rzeszowskim ratuszu.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

MPGK i MPWiK chcą zmian na ul. Ciepłowniczej

Druga uchwała dotycząca przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania dotyczy terenów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Ciepłowniczej. Zmiana w planie ma dotyczyć terenu o powierzchni 53 ha. O zmiany w planie miały wnioskować wspomniane obie miejskie spółki, które wskazały potrzebę powiększenia terenów przeznaczonych pod gospodarkę wodno-ściekową i gospodarowanie odpadami.

- Wraz z rozwojem Rzeszowa rośnie popyt na usługi komunalne. Rozbudowy wymaga oczyszczalnia ścieków. Niezbędne są nowe tereny pod inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami. Tereny wskazane pod infrastrukturę techniczną w planie miejscowym, uchwalonym w roku 2011 r. okazały się po upływie 10 lat, niewystarczające - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Teren przy ul. Ciepłowniczej
Fot. Paweł Bialic

Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Sesja Rady Miasta, w czasie której będą rozpatrywane projekty obu uchwał odbędzie się we wtorek 25 stycznia. Jeżeli radni przyjmą obie uchwały, wtedy miasto rozpocznie prace projektowe, a następnie przedstawi propozycję zmiany obu planów zagospodarowania.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4