Plan zagospodarowania na placu Garncarskim do zmiany. Jaki jest powód?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 26 września 2022

Plac Garncarski w Rzeszowie - obecnie.
Fot. Karol Woliński

Miasto chce zmian w planie zagospodarowania w rejonie placu Garncarskiego. Co w takim razie z planowaną od lat ciekawą inwestycją jednego z rzeszowskich deweloperów?

Zmiana planu

Dosyć nieoczekiwanie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta znalazł się projekt zmiany planu zagospodarowania przy ul. Wierzynka. Obejmuje on obszar o powierzchni 1,2 ha, gdzie znajduje się teren zaniedbanego od lat placu Garncarskiego.

Na części tego terenu firma DevelopRes ma w planie wybudować efektowny budynek o funkcji mieszkalno-usługowej. Koncepcja budynku, który miałby tam zostać zlokalizowany, została wybrana w międzynarodowym konkursie organizowanym w 2015 roku i od razu została okrzyknięta jednym z najambitniejszych projektów architektonicznych w Rzeszowie w ostatnim czasie. Inspiracją do formy budynku stał się piec garncarski, co nawiązywało do dawnej funkcji placu przed terenem inwestycji, na którym w ubiegłych wiekach handlowano garnkami.

Plan pod kątem realizacji tej inwestycji został uchwalony w 2017 roku, w 2021 roku jeszcze go poprawiano, tak by zwiększyć procent wykorzystania planowanego tam budynku pod mieszkania. Budynek jak dotąd nie powstał, a miasto decyduje się na zmianę zasad zagospodarowania terenu, gdzie inwestycja ma zostać zrealizowana. Skąd taka decyzja?

- Zaproponowana zmiana planu zagospodarowania obejmuje większy obszar niż tylko teren planowanej tam inwestycji. Uważamy, że kontekst historyczny i architektoniczny powinien zostać uwzględniony w planie, tak by można było go odpowiednio zagospodarować - mówi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

W uchwale czytamy, że w wyniku przeprowadzonych przez Biuro Architekta Miasta analiz przestrzennych, sporządzenie nowego planu jest zasadne.

- Umożliwi to wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, w formie placu miejskiego o innych parametrach i ukształtowaniu niż przewidywał to plan obowiązujący, a równocześnie nie pogorszy możliwości realizacji obiektów komercyjnych, o wysokim standardzie przestrzennym - brzmi uzasadnienie uchwały.

Widok projektowanego budynku w wersji biurowej

Co z inwestycją?

Jak słyszymy w ratuszu, na etapie prac nad planem, standardowo będą oczywiście konsultacje z podmiotami zainteresowanymi zagospodarowaniem tego terenu, w tym z deweloperem, który planuje tam inwestycję.

- Wiadomo, że deweloper dysponują ważną częścią tego terenu, więc na pewno będzie mu zależało, aby projekt spełniał ich oczekiwania, naszym zadaniem będzie dopasować tę wizję do oczekiwań mieszkańców – mówi Artur Gernand.

A co w takim razie z wspomnianą inwestycją planowaną przez DevelopRes? W firmie słyszymy, że plan na budowę obiektu nadal jest aktualny i trwają prace nad jego koncepcją.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Widok projektowanego budynku w wersji wielofunkcyjnej

Widok projektowanego budynku w ostatniej wersji mieszkaniowej

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4