Budowa nowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Jest przetarg na projekt

KATEGORIA: INWESTYCJE / 26 marca 2023

Nowy gmach Sądu Okręgowego ma stanąć w sąsiedztwie widocznego w tle Sądu Rejonowego na działce po zlikwidowanym targowisku przy ul. Dołowej
Fot. Paweł Bialic

Sąd Okręgowy w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie projektu budowy swojej nowej siedziby, która ma zostać zlokalizowana w rejonie ul. Dołowej, tuż obok Sądu Rejonowego. Jak niedawno zapowiadał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, ma być to jeden z najnowocześniejszych budynków wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Ostatecznie przy ul. Dołowej

Przypomnijmy, że plany lokalizacji nowej siedziby Sądu Okręgowego, który obecnie mieści się w Zamku Lubomirskich, zmieniały się w ostatnich latach kilka razy. Najpierw miał on stanąć przy ul. Dołowej, później była koncepcja by postawić go na Drabiniance.

Ostatecznie jednak zdecydowano by ulokować obiekt na pierwotnie wskazywanym miejscu, czyli w rejonie ul. Dołowej. To pozwoli wypełnić założenia przyjętego wiele lat temu planu zagospodarowania „Temida”. Nowy sąd stanie w sąsiedztwie innego budynku wymiary sprawiedliwości, czyli Sądu Rejonowego.

W lutym tego roku miasto Rzeszów i Ministerstwo Sprawiedliwości podpisały akt notarialny, w ramach którego skarb państwa przejmie działkę na ul. Dołowej pod budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Kolejnym krokiem miało być ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie obiektu.

Przetarg już ogłoszony

I faktycznie zgodnie z zapowiedziami, przetarg został niedawno ogłoszony. Przedmiotem ogłoszonego przez Sąd Okręgowy zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego.

Firma, która wygra postępowanie będzie odpowiedzialna m.in. za pozyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, pozyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowanie projektu rozbiórki istniejących budynków, opracowanie projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu oraz oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowanie przedmiaru robót, opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Dialog konkurencyjny

Przetarg jest prowadzony w formie dialogu konkurencyjnego. Z podobnego rozwiązania korzysta m.in. miasto Rzeszów przy wyłanianiu firmy, która zaprojektuje aquapark.

W tym przypadku Sąd Okręgowy do postępowania zaprosi 5 firm, które spełnią wymagane kryteria, a następnie rozpocznie z nimi dialog dotyczący konkretnych elementów inwestycji. Chodzi m.in. o sposoby zagospodarowania działki, projektowane funkcje w budynku, standardy wykończenia czy kwestie kosztów realizacji przedsięwzięcia. Następnie zamawiający zaprosi firmy do składania ofert, spośród których ma być wybrana jedna.

Zakończenie postępowania planowane jest na lipiec tego roku, choć w specyfikacji zamówienia znajduje się informacja, że termin ten może ulec zmianie. Wyłoniony w ramach dialogu konkurencyjnego wykonawca będzie miał 10 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Opis schematu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Temida”
Fot. Archiwum CzytajRzeszów.pl

Nowoczesny gmach

Według wstępnych zapowiedzi koszt budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie może przekroczyć 200 mln zł, a czas realizacji inwestycji powinien wynieść 36 miesięcy.

Gmach przy ul. Dołowej ma być jednym z najnowocześniejszych budynków wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Obiekt ma być wyposażony w nowoczesne sale rozpraw dostosowane do prowadzenia najtrudniejszych spraw kryminalnych i gospodarczych.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Rzeszowem i resortem sprawiedliwości, po tym jak nowy budynek Sądu Okręgowego stanie na ul. Dołowej, obecna siedziba czyli Zamek Lubomirskich przejdzie pod zarząd miasta.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4