Adam Góral: Milion złotych od Asseco Poland na walkę z epidemią koronawirusa

KATEGORIA: GOSPODARKA / 24 marca 2020

Fot. Asseco Poland

Walka z koronawirusem trwa. W tej trudnej sytuacji trwają prace rządu nad przygotowaniem programu wsparcia dla Polaków, ale też sami Polacy, zwłaszcza Ci, którym do tej pory udało się zbudować silne filmy postanowili pomoc i także wspierać walkę z groźną epidemią. Rzeszów może być dumny z takich mieszkańców jak np. Adam Góral szef Asseco, który właśnie ogłosił, że firma wesprze walkę z koronawirusem kwota 1 miliona zł.

O działaniach podejmowanych przez spółkę w obliczu pandemii koronawirusa, prezes zarządu Asseco Poland Adam Góral wypowiedział się podczas konferencji inwestorskiej, na której były omawiane wyniki finansowe za 2019 rok oraz perspektywy rozwoju Asseco.

- Myśląc o perspektywach rozwoju Asseco w 2020 roku, mam świadomość, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 cały świat znalazł się dziś w sytuacji, której wpływ na gospodarkę jest trudny do oszacowania. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań - stwierdził Adam Góral. - Opracowujemy też różne scenariusze wydarzeń, tak aby przygotować Asseco do działań w trakcie i po pandemii. W 2020 roku będziemy skupiać się na dalszym podnoszeniu efektywności i upraszczaniu struktury Grupy, kontynuacji rozwoju obszarów kompetencyjnych oraz międzynarodowej ekspansji.

Według prezesa Asseco nie ulega jednak wątpliwości, że ten rok będzie na wielu poziomach bardzo wymagający. Dlatego Asseco włącza się w działania, mające na celu pomoc w tej trudnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa.

Firma koncentruje się przy tym na tych obszarach, w których ma doświadczenie i kompetencje.

- Wierzymy, że bardzo ważna jest odpowiedzialność i zapewnienie ciągłości funkcjonowania naszych klientów – firm oraz instytucji istotnych dla funkcjonowania państwa, systemu finansowego, czy sektora zdrowia. Dlatego, mimo panującej sytuacji epidemiologicznej, nasi pracownicy są w pełni dyspozycyjni na dyżurach, mających na celu zapewnienie sprawnego działania systemów u naszych klientów - wyjaśnia prezes Góral.

Spółka realizuje dodatkowe, bezpłatne działania dla szpitali, mające na celu dostosowanie systemów do potrzeb obsługi pacjentów zagrożonych pandemią. Jest także stale w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, realizując działania doraźne, wspomagające walkę z koronawirusem.

- Wpieramy uczelnie wyższe – bezpłatnie udostępniliśmy platformę do prowadzenia zajęć edukacyjnych. „Partnerstwo dla uczelni” – to oferta Asseco, Operatora Chmury Krajowej oraz Googla, mająca na celu udostępnienie na okres 6 miesięcy bezpłatnej infrastruktury i narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć na uczelniach - mówi prezes Asseco.

Firma pracuje również z Ministerstwem Cyfryzacji nad przyśpieszeniem przepisów umożliwiających wprowadzenie wideoweryfikacji, niezbędnej na przykład do zdalnego uruchamiania podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie umożliwiłoby wielu osobom, zmuszonym dzisiaj do kwarantanny, dalsze funkcjonowanie na odległość i zdalne podpisywanie dokumentów.

- Ponadto, Zarząd Asseco podjął decyzję o przeznaczeniu 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia. Działamy także lokalnie – Podkarpacki Klub Biznesu, którego Asseco jest jednym z założycieli, w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii podjął decyzję o finansowym wsparciu sektora medycznego na Podkarpaciu. PKB przeznaczy 300 tys. złotych na ten cel, a Asseco – dołoży do tej kwoty dodatkowe 100 tys. złotych – podsumowuje Adam Góral.

Red.

#zostanwdomu jeżeli tylko masz taką możliwość

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4