Zamkną DK9! Będzie zmiana organizacji ruchu na trasie Rzeszów - Głogów Młp.

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 27 stycznia 2023

Fot. GDDKiA Oddział Rzeszów

Uwaga kierowcy! W związku z pracami prowadzonymi przy inwestycji PKP PLK, w najbliższy poniedziałek 30 stycznia zamknięta dla ruchu zostanie droga krajowa nr 9 na trasie Rzeszów – Głogów Małopolski w miejscowości Rudna Mała. Utrudnienie potrwa dwa tygodnie. Przewidywany termin ponownego otwarcia ruchu to 13 lutego. W tym czasie obowiązywał będzie objazd. Będą też zmiany w kursowaniu autobusów MPK i MKS.

Tymczasowa zmiana organizacji wiąże się z tym, że wykonawca realizujący roboty na zlecenie PKP PLK – firma Wolmost sp. z o.o. z Rzeszowa, zaplanował montaż konstrukcji ustroju nośnego wiaduktu kolejowego, jaki powstaje nad DK9. - W celu wykonania tych prac niezbędne jest całkowite zamknięcie odcinka drogi krajowej - informuje Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Tymczasowe zamknięcie trasy nastąpi w Rudnej Małej w ciągu drogi krajowej nr 9 pomiędzy węzłem A4 Rzeszów Północ, a skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 869 z drogą krajową.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

W związku z tym, ruch pojazdów skierowany zostanie na objazd:

• skrzyżowanie DK9 z DW869 – węzeł Jasionka S19,

• węzeł Jasionka S19 – węzeł Rzeszów Wschód A4,

• węzeł Rzeszów Wschód A4 – węzeł Rzeszów Północ DK9.

Fot. GDDKiA Oddział Rzeszów

Po zjeździe z autostrady A4 na węźle Rzeszów Północ, niemożliwe będzie podróżowanie DK9 w kierunku Głogowa Małopolskiego (w kierunku Warszawy). Pojazdy jadące od Rzeszowa w stronę Głogowa Małopolskiego, będą kierowane objazdem, kolejno przez węzeł Rzeszów Wschód na A4, następnie drogę ekspresową S19 gdzie na węźle Jasionka możliwy będzie zjazd na DW869. Drogą wojewódzką kierowcy dojadą do DK9, gdzie na skrzyżowaniu możliwy będzie skręt w kierunku Głogowa Małopolskiego.

Z kolei pojazdy jadące DK9 od Głogowa Małopolskiego (od strony Warszawy) w stronę Rzeszowa, będą analogicznie kierowane na DW869 w stronę węzła Jasionka na S19. Następnie, drogą ekspresową do węzła autostradowego Rzeszów Wschód i tam dalej, w zależności od celu podróży, kierowcy będą mogli jechać autostradą A4, DK97 czy też ul. Warszawską.

Kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Krakowa oraz z Krakowa w stronę przeciwną na węźle Rzeszów Północ będą mieli zablokowany zjazd w stronę Warszawy.

Miejsce prowadzenia prac oraz objazd zostaną odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

- Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania się do ustawionych tymczasowych znaków informujących o objazdach - apelują przedstawiciele gminy Głogów Małopolski.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Fot. Urząd Miejski w Głogowie Młp.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Fot. Wolmost sp. z o.o.

Niedogodności wystąpią w związku z planowanym rozpoczęciem montażu części konstrukcji wiaduktu kolejowego przez firmę Wolmost sp. z o.o. z Rzeszowa. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania: „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”, które wchodzi w skład większego projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Wiadukt powstaje w ciągu budowanego 5-kilometrowego odcinka linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Prace prowadzone są na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zmiany w komunikacji autobusowej

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, w związku z zamknięciem drogi w dniach 30 stycznia – 12 lutego autobusy linii nr 54 i 56 obsługiwanych przez MPK, kursować będą objazdami przez Zaczernie z pominięciem przystanków:

♦ dla linii nr 54: Rudna Mała szpital 09, Rudna Mała szpital 09, Rudna Mała wiadukt 09, Rudna Mała wiadukt 70, Zaczernie 07;

♦ dla linii nr 56: Rudna Mała wiadukt 70, Rudna Mała I 01, Rudna Mała I 12, Rudna Mała szpital 09, Rudna Mała szpital 09, Rudna Mała wiadukt 09, Zaczernie 07.

Na trasie objazdów obowiązywać będą następujące przystanki:

♦ dla linii nr 54: Rudna Mała I 01, Rudna Mała I 12, Zaczernie 14;

♦ dla linii nr 56: Zaczernie 14.

Godziny odjazdów z przystanków początkowych nie ulegają zmianom.

Także PKS w Rzeszowie, który jest operatorem linii MKS poinformował pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej o zmianach w komunikacji od 30 stycznia do 13 lutego.

Autobusy linii 301, 302, 305, 308, 309, 311, 312, 314 będą kierowane objazdem przez Zaczernie koło policji, następnie ul. Lotniskową do wiaduktu w Rudnej Małej i dalej trasą bez zmian.

Na ul. Lotniskowej zostaną wprowadzone przystanki zastępcze.

- W związku z powyższym mogą występować opóźnienia w prowadzonej komunikacji - zastrzega rzeszowski PKS.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4