Bilet „Autobus + Pociąg”. Dlaczego ZTM i Polregio zakończyły współpracę?

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 4 kwietnia 2022

Fot. Anna Magda/Biuro Prasowe UMWP

Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu biletów łączonych „Autobus + Pociąg”. Przypomnijmy, że Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie poinformował 31 marca, że od kwietnia takie bilety obejmujące przejazdy komunikacją miejską oraz pociągami Polregio, w tym Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną nie będą już w Rzeszowie dostępne.

Stało się tak ponieważ przestała obowiązywać umowa zawarta pomiędzy ZTM a kolejową spółką Polregio Sp. z o.o. Na zakończeniu współpracy stracą pasażerowie oraz idea integracji transportu publicznego.

Od 1 kwietnia w pociągach Polregio przestały obowiązywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Natomiast jak podał ZTM, bilety zakupione do 31 marca włącznie będą honorowane do końca trwania okresu ich obowiązywania.

W związku z tą sytuacją poprzednio przedstawiliśmy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, który organizuje transport kolejowy w regionie i na którego zlecenie Polregio wykonuje przewozy.

Teraz swoje argumenty przedstawił z kolei obszernie Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

ZTM: podział kwot ze sprzedaży niektórych biletów był niekorzystny

ZTM przypomina, że współpracę ze spółką Polregio (wtedy Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) zaczął od dnia 1 sierpnia 2017 r.

- Później umowa byłą przedłużana na kolejne okresy, zwiększył się także zakres obowiązywania biletu „Autobus + Pociąg” na trasach kolejowych. W zakresie miejskiej komunikacji autobusowej w każdej umowie podróżni mieli zagwarantowaną możliwość korzystania z całej siatki połączeń - informuje Piotr Kalita, kierownik Działu Sprzedaży, Kontroli i Windykacji ZTM.

Natomiast 17 lutego 2022 r. Polregio przesłało do ZTM pismo z propozycją zmiany cen biletów zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

- Co nie jest zgodnie z obowiązującym prawem. Do ustalania cen biletów w komunikacji miejskiej umocowana jest wyłącznie Rada Miasta Rzeszowa, ceny biletów ustalane są uchwałą Rady Miasta - twierdzi Piotr Kalita.

Według ZTM dyskutowana była także koncepcja przejęcia emisji i sprzedaży biletów przez Polregio.

ZTM wyjaśnia, że dotychczas przez cały okres trwania współpracy bilety były sprzedawane w sieci sprzedaży ZTM – Punktach Obsługi Podróżnego, biletomatach, sklepie internetowym www.ebilet.erzeszow.pl, oraz były zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. - Respektowany był pełen katalog uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów zawarty w Uchwale Rady Miasta Rzeszowa dotyczącej ulg. Oferowane w sprzedaży były następujące rodzaje biletów: 5 – dniowe, miesięczne sieciowe, semestralne studenckie, semestralne uczniowskie, wakacyjne - wylicza miejska jednostka.

Problemem dla Zarządu Transportu Miejskiego jest to, że po ewentualnym przejściu na model emisji i sprzedaży biletów przez Polregio zgodnie z przedstawioną ZTM propozycją bilety „byłyby sprzedawane wyłącznie przez Polregio, bez możliwości zapisu ich na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej”.

- Polregio proponowało jako bilet wspólny Autobus + Pociąg oferować jedynie bilety miesięczne sieciowe. Respektowane byłyby tylko uprawnienia ustawowe do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, a co za tym idzie z bezpłatnych biletów nie mogliby korzystać m.in.: uczniowie spełniający warunki zapisane w Uchwale Rady Miasta (m.in. rzeszowski adres w rocznym PIT), osoby niepełnosprawne, zasłużeni honorowi dawcy krwi i inni - zaznacza kierownik Kalita.

- Reasumując, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie w każdej z kolejnych realizowanych z POLREGIO umów otrzymywał znacząco mniejszą część wpływów z biletów, ponosząc dodatkowo wszystkie koszty związane ze sprzedażą biletów - twierdzą w ZTM.

Wspomniane koszty, to między innymi: koszty obsługi w Punktach Obsługi Podróżnego, bezpłatne wydawanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej oraz obsługa biletomatów i sklepu internetowego. Takie podejście według ZTM było promocją usług Polregio i miało na celu wypromowanie korzystania z biletów łączonych.

ZTM przedstawił też dane dotyczące sprzedaży biletów „Autobus+Pociąg”. W ramach współpracy ZTM Rzeszów i Polregio na mocy poprzedniej umowy, która obowiązywała od 1 stycznia do 30 września 2021 r. największą popularnością cieszyły się bilety sieciowe w taryfie normalnej (sprzedano 380 sztuk – strefa I, 285 sztuk – strefa II), sieciowe z ulgą samorządową (206 sztuk – strefa I, 215 sztuk – strefa II).

Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił szczegółowe wyliczenia dotyczące udziałów w sprzedaży biletów obu stron (ZTM i Polregio).

Udział stron umowy w sprzedaży przykładowych (najczęściej kupowanych) biletów przedstawiał się następująco:

Jak twierdzi ZTM, stosunek podziału kwot ze sprzedaży niektórych rodzajów biletów pomiędzy ZTM a Polregio jest dla miejskiej jednostki niekorzystny. Przykład (na podstawie umowy obowiązującej w okresie 1 października 2021 r. – 31 marca 2022 r.) określa poniższa tabela.

W trakcie trwania umowy zawartej na okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. ZTM Rzeszów miał zapłacić Polregio następujące kwoty wynagrodzenia (zgodnie z umową wynagrodzenie dla Polregio było według ZTM wypłacane w miesiącu kolejnym po rozliczeniu miesiąca bieżącego, czyli np. wynagrodzenie za październik 2021 r. wypłacone w listopadzie 2021 r.):

Podział wynagrodzenia z poszczególnych rodzajów biletów w umowie obowiązującej od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.:

Polregio: Przedłużenie umowy groziło ryzykiem nieosiągnięcia zaplanowanych przychodów

Z kolei Polregio przekazuje, że pierwotna umowa spółki z ZTM była zawarta do 30 września 2021 r., a z uwagi na przygotowywaną nową koncepcją biletu zintegrowanego została ona przedłużona (na wniosek ZTM) najpierw do końca ubiegłego roku, a następnie do 31 marca br.

- W tym okresie (od września 2021 r.) trwały prace nad nowym modelem „wspólnego biletu” ZTM i Polregio, przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i na podstawie wytycznych UM, który jest organizatorem transportu w regionie - zaznacza Aleksandra Baldys, rzecznik prasowy Polregio.

Jak wyjaśnia rzecznik, rozmowy dotyczyły nowej formuły wspólnego biletu i oraz rozszerzenia usługi o dwie dodatkowe strefy w celu podniesienia atrakcyjności transportu publicznego i pozyskania nowych pasażerów. - ZTM Rzeszów był przychylny nowym założeniom, nie akceptował jedynie propozycji w zakresie udziałów w cenie biletu - dodaje Baldys.

Jak twierdzą przedstawiciele kolejowego przewoźnika, „wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Spółka w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawiła w lutym br. kompromisową propozycję spełniającą wcześniejsze oczekiwania ZTM Rzeszów”.

- Pomimo tego, z niezrozumiałych dla nas przyczyn, ZTM wycofał się z ustaleń i poinformował spółkę Polregio o chęci przedłużenia umowy na zasadach z obowiązującej do 31 marca umowy. Spółka w porozumieniu z organizatorem nie mogła wyrazić zgody na kontynuowanie umowy na dotychczasowych zasadach, z powodu ryzyka nieosiągnięcia zaplanowanych przychodów z tego tytułu - wyjaśnia Aleksandra Baldys.

Co dalej? Jak słyszymy w ratuszu, miasto jest otwarte na rozmowy, ale Polregio musi zmienić warunki umowy. Tak czy inaczej wobec płynących zewsząd zapewnień o promocji transportu publicznego ta sytuacja wydaje się kompromitująca dla wszystkich stron tego sporu.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4