Przyjdź w sobotę do Maski, tu odbędzie się dyskusja o przyszłości kultury w Polsce

KATEGORIA: KULTURA / 20 maja 2022

Teatr Maska w Rzeszowie.
Fot. Paweł Bialic

W sobotę 21 maja w Rzeszowie w Teatrze Maska odbędzie się Forum Przyszłości Kultury. Pandemia i towarzyszące jej obostrzenia zmieniła funkcjonowanie osób, instytucji i całego społeczeństwa. Spotkanie rzeszowskich środowisk kultury, które odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeszowa, Konrada Fijołka, będzie okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązań dla ważnych problemów, z którymi musi mierzyć się sektor kultury w Polsce.

Warto się spotkać dla dobra kultury

Organizatorzy spotkania w ramach Forum Przyszłości Kultury zastanawiają się obecnie, które z tych zmian (związanych z pandemią) okażą się trwałe i wykroczą poza charakter reaktywny. Do zmian spowodowanych pandemią dochodzi też mierzenie się z wojną tuż za granicami Polski i napływem setek tysięcy uchodźców i uchodźczyń do polskich miast.

Wspólnie z przedstawicielami rzeszowskich środowisk związanych z kulturą w sobotę odbędzie się dyskusja o tym, jak ten długotrwały i głęboki kryzys wpłynie na kulturę w Polsce?

Wiedza ludzi kultury, doświadczenie i perspektywa na omawiane zagadnienia będzie bardzo istotna w budowaniu nowoczesnej i odpowiadającej na wyzwania rzeczywistości kultury – zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej.

Szczegółowy plan wydarzenia: Spotkanie odbędzie się w sobotę 21 maja, w Teatrze Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13 Spotkanie odbędzie się w dwóch etapach:

12:00 – 14:00 – spotkanie w grupach roboczych – omówienie tematów i wymiana doświadczeń.

15:00 – 17:00 – panel, na którym tematy zostaną zaprezentowane i wspólnie zastanowimy się nad możliwością wprowadzenia instytucjonalnych rozwiązań. Wydarzenie streamingowane.

Tematy:

1. Zmiana w funkcjonowaniu instytucji kultury i osób pracujących w tej dziedzinie. Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna, psychiczna, komunikacyjna, twórcza pracownic i pracowników sektora kultury, zarówno zatrudnionych w instytucjach, jak i działających w trzecim sektorze lub na własną rękę? Jak pandemia i kryzys uchodźczy wpływają na funkcjonowanie instytucji – administracyjne, finansowe i programowe? Co i jak zmieniło się w kwestii współpracy pomiędzy różnymi podmiotami? Jakim środowiskiem pracy i twórczości staje się dziedzina kultury?

2. Zmiana w obiegu, wytwarzaniu i odbiorze treści kulturalnych. Streaming, vod, zoom – w minionych miesiącach przeszliśmy przyspieszony kurs z narzędzi służących do komunikowania się za pomocą sieci oraz do przekazywanie za jej pomocą treści kulturalnych, coraz częściej uwzględnianej też w samej formie artystycznych działań. Czy nowe nawyki zostaną z publicznością, która nie będzie chciała wrócić do bezpośredniego kontaktu ze sztuką? Jak pandemia, a teraz wojna, wpłynęły postrzeganie funkcji kultury i sztuki, na poczucie misji lub listę zadań stawianych sobie przez osoby i instytucje działające w tej dziedzinie?

3. Zmiana społeczna. Jakim społeczeństwem możemy się stać po pandemii i kryzysie uchodźczym? Z jednej strony powszechne jest poczucie zmęczenia i zniechęcenia, wzmocnieniu ulegają stare lęki i pojawiają się nowe. Od kilku lat stale funkcjonujemy przecież w kryzysie. Z drugiej strony już w czasie pandemii nastąpiła mobilizacja społeczna na dużą skalę, która kulminowała w lutym i marcu tego roku w fali pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Samopomoc, samoorganizacja nie są nowymi zjawiskami, ale czy sygnalizują trwałe przekształcenie postaw i emocji społecznych, czy jedynie są masową reakcją na kryzys państwa? Jak te wszystkie procesy dotyczące kultury i życia społecznego zostaną powiązane z tym, że Polska właśnie przestaje być krajem monoetnicznym i monoreligijnym?

Moderacja:

Iwona Kurz: krytyczka i historyczka kultury, profesorka w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej, pamięcią wizualną.

Paweł Łysak: reżyser teatralny, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Do 2016 był Przewodniczącym Rady ds. Instytucji Artystycznych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, a od 2017 zastępca przewodniczącego Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych.

Karolina Kapralska: kuratorka wydarzeń społeczno-artystycznych, pracuje w Dziale literackim Teatru Powszechnego w Warszawie. Aktywistka, działaczka na rzecz praw pracowniczych.

Materiał prasowy

Forum Przyszłości Kultury 2022 Solidarność i troska

Forum Przyszłości Kultury to przestrzeń namysłu nad znaczeniem i perspektywami rozwoju kultury we współczesnej Polsce. W czasie, gdy instytucje ulegają destrukcji, wolność słowa jest ograniczana, a sfera publiczna poddawana zapędom cenzorskim, potrzebna jest nowa wizja kultury promującej postawy krytyczne, różnorodność, otwartość, empatię dla inności i poszanowanie praw wszystkich obywateli.

Program Forum Przyszłości Kultury, organizowanego przez Teatr Powszechny w Warszawie od 2017 roku, jest odpowiedzią na sytuację społeczną w naszym kraju, skupia się na wspieraniu i prezentowaniu nowych, czasem utopijnych wizji. Kulturę rozumiemy jako szereg czynników, które organizują całość naszego życia. Aby pokazać tę różnorodność i zastanowić się nad przedefiniowaniem społecznej roli kultury pierwsza część Forum będzie się odbywać, w odróżnieniu do poprzednich edycji, poza Warszawą. Od połowy kwietnia do początku czerwca spotkania odbywają się w 12 różnych miejscach w Polsce – aby pokazać zróżnicowanie polskiej kultury i tematów, które są dzisiaj dla niej istotne. W połowie października spotkanie odbędzie się w Warszawie, aby zarysować szeroką mapę wyzwań, jakie dziś stoją przed środowiskami kultury.

Więcej: forumprzyszloscikultury.pl/2022/start TUTAJ znajdziecie więcej szczegółów na temat Forum Przyszłości Kultury, a TUTAJ możecie śledzić konkretne wydarzenie na żywo. Platforma VOD - Teatr Powszechny w Warszawie.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4