Rzeszowianie pamiętają o Henryku Stroce. Nagrobek powstańca odnowiony

KATEGORIA: HISTORIA / 9 czerwca 2022

Fot. Karol Woliński

Zabytkowy nagrobek Henryka Stroki – powstańca styczniowego, poety, nauczyciela i działacza społecznego związanego z Rzeszowem, który spoczywa na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej został poddany renowacji ze środków budżetu miasta. Odnowienie nastąpiło z inicjatywy radnej Rzeszowa Danuty Solarz.

W czwartek 9 czerwca postać Henryka Stroki upamiętnili członkowie Stowarzyszenia Miłośników Skołyszyna i Okolicy im. Edwarda Wojtunia oraz uczniowie rzeszowskich szkół.

Henryk Stroka urodził się w 1839 roku w Bączalu Górnym na terenie obecnego powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn. Uczęszczał do liceum w Przemyślu, po zdaniu egzaminu dojrzałości studiował prawo. Brał udział w Powstaniu Styczniowym z 1863 roku, walczył w batalionie Wysockiego pod Radziwiłłowem, potem Śląskiego pod Łąckiem i Borowem. Za udział w powstaniu był więziony przez 2 miesiące w lwowskim więzieniu.

Później był związany z seminarium nauczycielskim w Krakowie, następnie zaczął pracę w Rzeszowie, gdzie spędził wiele lat swojego życia. Angażował się w działalność organizacji oświatowych i nauczycielskich. Był również radnym miasta Rzeszowa. Był inicjatorem zbudowania w Rzeszowie pomnika Adama Mickiewicza. Zmarł w 1896 roku.

Grób Henryka Stroki znajduje się na Starym Cmentarzu w Rzeszowie. Jego nagrobek w ostatnim czasie został odnowiony z inicjatywy radnej Danuty Solarz.

Fot. Karol Woliński

W czwartek 9 czerwca odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem postaci powstańca. Dr Piotr Szopa z rzeszowskiego Oddziału IPN przybliżył zebranym historię Powstania Styczniowego i udział w nim mieszkańców Podkarpacia.

Kwiaty i znicze na odnowionym nagrobku złożyła młodzież z Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 wraz z nauczycielami, a także przedstawiciele rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Miłośników Skołyszyna i Okolicy oraz rzeszowskie radne Grażyna Szarama, która jest dyrektorem ZSS nr 2 i Danuta Solarz.

Następnie w rzeszowskim Urban Lab zorganizowane zostało spotkanie poświęcone pamięci Henryka Stroki. Wzięli w nim udział przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Skołyszyna i Okolicy im. Edwarda Wojtunia, którzy przez lata pamiętali o swoim rodaku

Okolicznościową gawędę pt. Henryk Stroka – pisarz, poeta i publicysta przedstawił prof. Jan Wolski z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś radna Rzeszowa Grażyna Szarama przypomniała zasługi Henryka Stroki dla szerzenia oświaty w trudnych czasach rozbiorów. Spotkanie uświetnił występ uczennicy Marty Flis z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie, klasa prof. Małgorzaty Berkowicz.

Wokul

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Materiały prasowe

Fot. Karol Woliński

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4