Miałeś wypadek w pracy? W środę porozmawiaj w tej sprawie z ekspertem ZUS

KATEGORIA: ZDROWIE / 24 listopada 2021

Fot. materiał prasowy

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił na Podkarpaciu 1111 jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 7,1 mln zł (w analogicznym okresie w 2020 roku: 865 odszkodowań – 5,1 mln zł). Z tych statystyk wynika, że regionalny ZUS wypłacił w pierwszym półroczu 2 mln zł więcej (niż w 2020 r.) środków z tytułu jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy.

Porozmawiaj z ekspertem

W okresie od 1 kwietnia do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pozostałe kwoty znaleźć można TUTAJ.

A już w środę 24 listopada, w godz. od 10.00 do 11.30 będzie można porozmawiać na temat odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy z ekspertem, który będzie czekał na ciebie pod nr telefonu – 178586185. Spytać go będzie można m. in. o to, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu i dokumentowaniu wypadku przy pracy? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak sporządzić protokół powypadkowy? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Co będzie Ci potrzebne, by uzyskać odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek, a powinien on zawierać:

- wniosek o jednorazowe odszkodowanie,

- protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,

- wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację ,że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

ZUS również przypomina, że od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu prawie dwóch lat od zmiany przepisów w tym zakresie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze. Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy a tym samym wypłatę świadczeń. Należy podkreślić, że jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r. - protokół ma być sporządzony na nowym wzorze.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4