Pielęgniarki przywrócone. Pozwy wycofane. Koniec konfliktu w szpitalu nr 2?

KATEGORIA: ZDROWIE / 8 lutego 2020

Manifestacja pielęgniarek z 18 stycznia br.
Fot. Barbara Kędzierska

- Zwycięstwo pielęgniarek z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie!! - taki wpis w piątek wieczorem umieścił na swoim facebookowym profilu Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych.

7 lutego doszło do spotkania przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych obu skonfliktowanych do tej pory z dyrekcją placówki przy ul. Lwowskiej związków pielęgniarskich, czyli wspomnianego ZPOA oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Barbarą Rogowską, która od kilku dni pełni obowiązki dyrektora szpitala.

Jak informują związki, na spotkaniu tym doszło do przywrócenia do pracy przewodniczącej i wiceprzewodniczącej ZOZ ZPOA Katarzyny Ciury i Joanny Buż oraz wycofania pozwów wobec przewodniczącej ZOZ OZZPiP Sylwii Rękas.

Przypomnijmy, że dwie pielęgniarki – działaczki związkowe zostały zwolnione dyscyplinarnie przez byłego już dyrektora KSW nr 2 Krzysztofa Bałatę, a pozew wobec trzeciej dotyczył jej wypowiedzi w mediach, która zdaniem dyrektora miała godzić w dobre imię szpitala. Krzysztof Bałata nigdy nie sprecyzował na czym dokładnie polegało „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” przez Katarzynę Ciurę i Joannę Buż.

Dyrektor, jak twierdził nie chciał publicznie odnosić się do indywidualnych spraw personalnych. Przekonywał jedynie, że chodziło o „konkretnie sprecyzowane przez pracodawcę zachowania noszące w sposób oczywisty znamiona naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych” oraz że „pełnienie funkcji związkowej nie może usprawiedliwiać działań stanowiących przejaw jawnego nadużycia tych funkcji i wynikających z nich uprawnień”.

W przypadku pozwu wobec Sylwii Rękas chodziło o wypowiedź dla jednego z rzeszowskich portali z listopada 2019 r.: „Ostatnio jeden z pacjentów cztery dni głodował, czekając na zabieg na ortopedii.”

M.in. w obronie koleżanek 18 stycznia w Rzeszowie odbyła się manifestacja pielęgniarek i pracowników służby zdrowia.

Ponadto zgodnie z piątkowymi ustaleniami związków z dyrektor Rogowska ma dojść do wycofania wszystkich pozwów wobec ZOZ ZPOA i ZOZ OZZPiP, a także uzgodnienia wypłaty zaległych środków dla pielęgniarek i położnych z OWU zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia do dnia 16 marca 2020 r.

- Bardzo cieszymy się. Dziękujemy wszystkim za wsparcie - napisały pielęgniarki na Facebooku.

Przypomnijmy, że dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Krzysztof Bałata zrezygnował ze stanowiska 31 stycznia po burzliwym, nadzwyczajnym posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęconym sytuacji i konfliktowi w szpitalu. Formalnie Bałata przestał pełnić funkcję dyrektora we wtorek, 4 lutego.

W tym samym dniu Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Barbarę Rogowską na pełniącą obowiązki dyrektora szpitala „na górce”. Będzie ona pełnić tę funkcję do czasu powołania dyrektora wyłonionego w drodze konkursu. Barbara Rogowska jest dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ul. Warzywnej w Rzeszowie.

Sam Bałata wydał wcześniej oświadczenie, w którym wyjaśnił powody rezygnacji, twierdząc, że opuszcza szpital z podniesioną głową. Swoją funkcję pełnił od maja 2017 r.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4