„Active Shooter 2024”. Ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 23 lutego 2024

Fot. KWP w Rzeszowie

Uzbrojeni mężczyźni w wielopiętrowym budynku czy starej kamienicy w centrum miasta, przejęcie wagonu pasażerskiego przez niebezpiecznych przestępców, czy atak napastników na ratowników udzielających pomocy - to tylko niektóre założenia ćwiczeń „Active Shooter 2024”, jakie przeprowadzili policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. - Celem organizatorów było stworzenie warunków, możliwie jak najbardziej zbliżonych do realnych - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Ćwiczenia zorganizowane przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie rozpoczęły się w poniedziałek i trwały do piątku. Wzięli w nich udział także funkcjonariusze SPKP z Krakowa, Kielc i Olsztyna, funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei a także żołnierze Jednostki Wojskowej AGAT i 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz ratownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i pracownicy Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Realizowane zadania i miejsca ćwiczeń były bardzo zróżnicowane. Pierwszego dnia policyjni kontrterroryści wraz żołnierzami ćwiczyli szturm na wielopoziomowy budynek w centrum miasta, w którym ukryli się uzbrojeni mężczyźni. Ważnym elementem ćwiczeń było zabezpieczanie interwencji medycznych, przeprowadzanych w budynku. Popołudniowa część ćwiczeń obejmowała szturm na opuszczony obiekt w warunkach ograniczonej widoczności, w którym znajdowało się dwóch uzbrojonych mężczyzn. We wtorek uczestnicy ćwiczeń udali się do krakowskiego Prokocimia. Tam realizowano scenariusz zakładający szturm na wagon kolejowy, a w środę uczestnicy przeprowadzili ćwiczenia na terenie cegielni w Hadykówce - relacjonuje KWP.

W kolejnym dniu policyjni kontrterroryści wraz z żołnierzami, ratownikami i funkcjonariuszami SOK ćwiczyli w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W specjalnie przygotowanych warunkach realizowano scenariusze, w których do zagrożenia ze strony tzw. „aktywnego strzelca” dochodziło np. podczas imprezy masowej czy, jak w innym przypadku, atakowani byli ratownicy udzielający pomocy poszkodowanym. W tym dniu najważniejszym elementem, na którym skupiali się uczestnicy była medycyna pola walki. Ostatniego dnia uczestnicy przeprowadzili szturm w jednej z kamienic w centrum Rzeszowa. Zadaniem policyjnych kontrterrorystów było w pierwszej kolejności obezwładnienie i zatrzymanie napastników ukrywających się w pomieszczeniach. Z kolei ratownicy musieli udzielić pomocy rannym znajdującym się w budynku.

- Udział we wspólnych ćwiczeniach był okazją do podniesienia poziomu sprawności i skuteczności współdziałania funkcjonariuszy poszczególnych służb w różnych sytuacjach - podkreśla podkarpacka policja.

Red.

Zdjęcia: KWP w Rzeszowie

Zdjęcia: kpr. Sławomir Kozioł – 18. Dywizja Zmechanizowana

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4